top

SC ASSET Tag

Posts tagged "SC ASSET"

สรุปข้อมูล 9 บริษัทผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Property) ลุยเปิดโครงการใหม่เพิ่มสูงสุดปี 2565 โดยแจ้งเพิ่มเติมจากศูนย์ประเมินตลาดบริษัท อสังหาริมทรัพย์กทม.-ปริมณฑลปี 2565 ปรากฏว่ามีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว จากปี 2564

หมวดหมู่