top

Fed Tag

Posts tagged "Fed"

ธนาคารกลางสหรัฐฯ Federal Reserve (FED) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ถือเป็นการปรับขึ้นมากสุดตั้งแต่ปี 2000 ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กระทบกับการแข่งขันทางการค้า ราคาสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ ลดลง นอกจากนี้เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการและนักลงทุนก็จะเพิ่มขึ้น

หมวดหมู่