top

เศรษฐกิจ Tag

Posts tagged "เศรษฐกิจ"

ปัจจุบันสถานการณ์เศณษฐกิจเงินบาทไทยค่อนข้างอ่อนค่าลงเรื่อย ๆ เป็นเหตุผลมาจากหลาย ๆ สาเหตุตามสภาวะตลาด ดังนั้น เมื่อค่าเงินมีการผันผวนอยู่ตลอด ประชาชนกลุ่มใด อาชีพไหน ที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เงินบาทอ่อน - แข็ง

เงินเฟ้อหรือสภาวะที่ข้าวของเครื่องใช้ ราคาวัตถุดิบต่าง ๆ แพงขึ้น ทำให้การใช้เงิน 100 บาทในอดีตไม่เท่ากันกับตอนนี้ และเมื่อเงินในมือมีค่าลดลง จึงทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมอาจซื้อสินค้าได้น้อยกว่าเดิม แล้วเงินเฟ้อคืออะไร ทำไมเงินในมือถึงมีค่าลดลงทุกปี มีผบกระทบต่อใครบ้าง

การลงทุนอสังหารริมทรัพย์ได้ผลตอบแทนกลับมาลักษณะไหน มือใหม่อยากลงทุนอสังหา เริ่มยังไง แล้วมีพื้นฐานอะไรต้องรู้บ้าง เพื่อข้อสรุปการลงทุนรูปแบบนี้เหมาะกับตัวเราหรือไม่ มีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด อ่านบทความและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ Federal Reserve (FED) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ถือเป็นการปรับขึ้นมากสุดตั้งแต่ปี 2000 ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กระทบกับการแข่งขันทางการค้า ราคาสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ ลดลง นอกจากนี้เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการและนักลงทุนก็จะเพิ่มขึ้น

ในผลกระทบแง่เศรษฐกิจต้องยอมรับว่าบริษัทประกันภัยได้รับผลกระทบสูงสุด จากกรณี ‘เจอ จ่าย จบ’ ของบริษัทอาคเนย์ ที่กำลังยื่นคำร้องขอปิดกิจการเร็ว ๆ นี้

หมวดหมู่