top

เครดิตบูโร Tag

Posts tagged "เครดิตบูโร"

เมื่อเริ่มรู้ตัวว่ารายรับเท่าเดิมไม่เพียงพอต่อรายจ่ายประจำ ซึ่งยังไม่นับรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่านจนทำให้เกิดหนี้เสีย การขอปรับโครงสร้างหนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ธปท. สนับสนุนให้ลูกหนี้และสถาบันการเงินร่วมกันเจรจาหาทางออก แทนการไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

การลงทุนอสังหารริมทรัพย์ได้ผลตอบแทนกลับมาลักษณะไหน มือใหม่อยากลงทุนอสังหา เริ่มยังไง แล้วมีพื้นฐานอะไรต้องรู้บ้าง เพื่อข้อสรุปการลงทุนรูปแบบนี้เหมาะกับตัวเราหรือไม่ มีความเข้าใจมาก-น้อยเพียงใด อ่านบทความและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุน

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บางคนสะดวกใช้เงินสด บางคนถนัดใช้บัตรเครดิต ซึ่งการใช้เงินในอนาคตของตัวเองนี้ มักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ใครหลายคนชำระหนี้ไม่ไหว ด้วยความมั่นใจหรือเหตุผลอะไรก็ตาม

หมวดหมู่