top

หนี้ Tag

Posts tagged "หนี้"

เมื่อเริ่มรู้ตัวว่ารายรับเท่าเดิมไม่เพียงพอต่อรายจ่ายประจำ ซึ่งยังไม่นับรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่านจนทำให้เกิดหนี้เสีย การขอปรับโครงสร้างหนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ธปท. สนับสนุนให้ลูกหนี้และสถาบันการเงินร่วมกันเจรจาหาทางออก แทนการไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ตั้งแต่เรื่องของราคาบ้านที่สูงเกินไป ประวัติการชำรหนี้ การสร้างหนี้เพิ่ม สุดท้ายแล้วอาจต้องขอเงินมัดจำคืนหรือใช้เวลายื่นกู้ใหม่

สถาการณ์เศรษฐกิจที่จับทิศทางได้ยากแบบนี้ แล้วที่ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด อยู่ควรทำอย่างไรเมื่อเริ่มรู้สึกผ่อนบ้านไม่ไหวและไม่อยากโดนยึดบ้านด้วย สาระอสังหา แชร์แนวทางแก้ปัญหา แนวทางในการตัดสินใจ เผื่อเป็นทางเลือกที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

รายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในยุคข้าวยาก หมากแพงเช่นนี้ เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดหนี้สินจนกลายเป็นหนี้เสีย สาระอสังหา นำข้อคิดเรื่องการจัดการการเงิน วิธีบริหาร - เคลียร์หนี้อย่างถูกวิธี เป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังสร้างตัว

จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้เสียส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ่ายบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบขั้นต่ำ โดยปัจจุบันถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง 18 - 28% ต่อปี ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดหรือปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจเป็นเหตุผลของการเกิดหนี้ จนท้ายที่สุดก็เกิดภาระให้ตัวเอง ‘หนี้เสีย’ สาระอสังหา นำโครงการ คลินิกแก้หนี้อธิบายหัวใจสำคัญของโครงการ ทางเลือกปลดหนี้ปี 2022

เมื่อรายได้เริ่มสวนทางกับค่าครองชีพ คนจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจการเปิดบัตรเครดิตใช้ แต่หากเมื่อใดที่ใช้จ่ายจนขาดสติ อาจส่งผลให้เป็นหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 20% ต่อปี สาระอสังหา จึงยกหัวข้อการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อธิบายความหมายการปลดหนี้ พร้อมบอกเล่ารายละเอียดต่าง ๆ

หมวดหมู่