top

สัญญาซื้อขาย Tag

Posts tagged "สัญญาซื้อขาย"

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากนำทรัพย์ไปขายขาด สำหรับใครที่มีที่ดิน บ้าน “การขายฝาก” เป็นทางเลือกที่ดี ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของกฎหมาย สิทธิ์การใช้ประโยชน์บนทรัพย์

ลงทุอสังหาริมทรัพย์ สัญญาการเช่าอสังหาฯ และรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นต้องระบุลงในสัญญาเพื่อรักษาสิทธิ์อย่างเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ผู้เช่าและผู้ให้เช่า

เพราะการเป็นนายหน้าใคร ๆ ก็สามารถเป็นได้ แต่การเป็นนายหน้าที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ทั้งทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการตลาด และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ

การจำนองที่ดินส่วนใหญ่ผู้คนมักนำที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินและชำระหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งการจำนองกับธนาคารนั้น เจ้าของที่ดินไม่ต้องส่งทรัพย์ให้กับผู้รับจำนอง มีรายละเอียดและขั้นตอนหลากหลาย สาระอสังหา พามาทำความรู้จักการจำนองที่ดิน เพื่อใช้ทรัพย์อสังหาฯ หมุนเงินก้อนใหญ่และใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

การมีอสังหาริมทรัพย์-ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อไหร่ที่เราเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนอสังหาฯ เหล่านี้ หมุนเงินกลับมาพยุงตัวเราได้ สาระอสังหา พูดถึงการขายฝาก ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืม

เมื่อเราต้องการซื้อ-ขายอสังหาฯ ไม่ว่าประเภทไหน อย่างน้อยก็ต้องดำเนินการเผื่อเวลา เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียว ต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมตัว เตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งมี ‘หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย’ ที่เป็นหลักประกันในระหว่างระยะเวลานี้ สร้างความมั่นใจให้ผู้ขาย ว่าผู้จะซื้อจะไม่เปลี่ยนใจไปเสียก่อน

หมวดหมู่