top

ยื่นภาษี Tag

Posts tagged "ยื่นภาษี"

ใกล้หมดปีแบบนี้ สาระอสังหา ทำลีสต์รายการลดหย่อนภาษี 2565 เพื่อให้ทั้งมือใหม่และผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ผู้มีหน้าที่ต้องยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ประชาชนคนไทยในฐานะผู้ทำธุรกิจก็ย่อมต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง เพื่อรัฐบาลสามารถหมุนเพื่อบริหารและพัฒนาประเทศ ว่าแต่ภาษีสรรพสามิตคือการเสียภาษีของธุรกิจในลักษณะไหน ค้าขายสินค้าแบบใดที่ต้องเสียภาษีบ้าง

ใครที่คิดทำธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้และเตรียมตัวเรื่องการจ่ายภาษีไว้ตั้งแต่ต้น ชวนทำความรู้จักภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% เพราะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด และการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่พลเมือง

‘ภาษี’ เรื่องจำเป็นที่ First Jobber ควรศึกษาและทำความเข้าใจเมื่อเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง การลดหย่อนภาษีเกี่ยวข้องอย่างไรกับใบ 50 ทวิ หรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หมวดหมู่