top

ยื่นภาษีออนไลน์ Tag

Posts tagged "ยื่นภาษีออนไลน์"

โดยปกติก็ไม่มีใครที่อยากเสียภาษีเยอะเกินความจำเป็นจนกระทบความมั่นคงของรายได้ ดังนั้น การวางแผนภาษีและทำความรู้จักเงินที่เราต้องจ่ายออกไปในทุก ๆ ปี จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจ

‘ภาษี’ เรื่องจำเป็นที่ First Jobber ควรศึกษาและทำความเข้าใจเมื่อเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง การลดหย่อนภาษีเกี่ยวข้องอย่างไรกับใบ 50 ทวิ หรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หมวดหมู่