top

มรดก Tag

Posts tagged "มรดก"

หลายครอบครัวพบเจอกับปัญหาเรื่องทายาทของผู้ตายหรือทายาทของเจ้ามรดก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแบ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ตาย บทความนี้ จึงพามาทำความรู้จักผู้จัดการมรดก ว่าคนในครอบครัวมีใครทำหน้าที่นี้เพื่อจัดสรรมรดกได้บ้าง แล้วการยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารอะไร

ได้รับมรดกก็ดี แต่พอได้เยอะก็กลุ้มใจ ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับมรดกชิ้นนี้ สาระอสังหา นำบทความกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ‘มรดก’ อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อจัดสรรเงินในอนาคต เพราะการส่งมอบมรดกเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน

ในยุคสมัยที่การหารายได้ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ส่งผลให้วัยรุ่นส่วนมากสร้างรายได้ให้กับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าอายุเท่านี้ สามารถทำพินัยกรรมได้ไหม แน่นอนว่าการวางแผนทำพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดก

ปัญหาเดิม ๆ ที่มักจะมีให้เห็นกันได้เสมอเมื่อเจ้ามรกดเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทำพินัยกรรม นั่นก็คือ ความขัดแย้งระหว่างทายาทโดยธรรมและคู่สมรสในเรื่องการแบ่งมรดกว่าใครควรจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในมรดกมากหรือน้อยเท่าไหร่

หมวดหมู่