top

มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้าน Tag

Posts tagged "มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้าน"

เช่าบ้านหรือซื้อบ้านดีกว่ากัน และหลายคนก็ให้เหตุผลคล้ายกันว่าการเช่าบ้านอยู่เสียบเปรียบมากกว่า “เงินค่าเช่า เอาไปผ่อนบ้านได้สบาย ๆ” ต้องกล่าวตามตรงว่าขึ้นอยู่กับมุมมอง ไม่มีเหตุผลไหนถูกทั้งหมดเสมอไป

กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ตั้งแต่เรื่องของราคาบ้านที่สูงเกินไป ประวัติการชำรหนี้ การสร้างหนี้เพิ่ม สุดท้ายแล้วอาจต้องขอเงินมัดจำคืนหรือใช้เวลายื่นกู้ใหม่

เมื่อไหร่ที่บ้านราคาสูงการกู้เดี่ยวด้วยตัวเองอาจเป็นภาระที่หนักหน่วงเกินไป จึงเกิดการกู้ที่ทางธนาคารออกสินเชื่อมาเพื่อเป็นทางเลือกให้คนอยากมีบ้าน “การกู้ร่วม” ที่ถือเป็นการแบ่งเบาภาระได้มาก ซึ่งรายละเอียดของการกู้ร่วมนั้นจะมีอะไรบ้าง เราสามารถกู้ร่วมกับใครได้บ้าง

เติมเต็มความฝันของคนอยากมีบ้าน หลายคนที่กำลังมองหาบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้าน การคำนวณค่าใช้จ่าย อยากทราบวิธีการคำนวณแบบง่าย ๆ สาระอสังหา นำวิธีการ คำนวณผ่อนบ้าน แชร์ให้ทราบ เพื่อทดลองคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือน รายละเอียดข้อมูลที่นำมาคำนวณ และหลักเกณฑ์พิจารณาภาระหนี้

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยที่มีโอกาสสร้างรายได้ด้วยตัวเอง ผู้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตกันมากขึ้น ซึ่ง “บ้าน” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงที่หลายคนใฝ่ฝันและตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับครอบครัว แต่ด้วยมูลค่าของบ้านที่มีราคาสูง

หมวดหมู่