top

พินัยกรรม Tag

Posts tagged "พินัยกรรม"

หลายครอบครัวพบเจอกับปัญหาเรื่องทายาทของผู้ตายหรือทายาทของเจ้ามรดก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแบ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ตาย บทความนี้ จึงพามาทำความรู้จักผู้จัดการมรดก ว่าคนในครอบครัวมีใครทำหน้าที่นี้เพื่อจัดสรรมรดกได้บ้าง แล้วการยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารอะไร

ปัญหาเดิม ๆ ที่มักจะมีให้เห็นกันได้เสมอเมื่อเจ้ามรกดเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทำพินัยกรรม นั่นก็คือ ความขัดแย้งระหว่างทายาทโดยธรรมและคู่สมรสในเรื่องการแบ่งมรดกว่าใครควรจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในมรดกมากหรือน้อยเท่าไหร่

หมวดหมู่