top

พินัยกรรมแบบธรรมดา Tag

Posts tagged "พินัยกรรมแบบธรรมดา"

ในยุคสมัยที่การหารายได้ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ส่งผลให้วัยรุ่นส่วนมากสร้างรายได้ให้กับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าอายุเท่านี้ สามารถทำพินัยกรรมได้ไหม แน่นอนว่าการวางแผนทำพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดก

หมวดหมู่