top

บัตรเครดิต Tag

Posts tagged "บัตรเครดิต"

รายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในยุคข้าวยาก หมากแพงเช่นนี้ เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดหนี้สินจนกลายเป็นหนี้เสีย สาระอสังหา นำข้อคิดเรื่องการจัดการการเงิน วิธีบริหาร - เคลียร์หนี้อย่างถูกวิธี เป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังสร้างตัว

จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้เสียส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ่ายบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบขั้นต่ำ โดยปัจจุบันถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง 18 - 28% ต่อปี ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดหรือปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจเป็นเหตุผลของการเกิดหนี้ จนท้ายที่สุดก็เกิดภาระให้ตัวเอง ‘หนี้เสีย’ สาระอสังหา นำโครงการ คลินิกแก้หนี้อธิบายหัวใจสำคัญของโครงการ ทางเลือกปลดหนี้ปี 2022

เมื่อรายได้เริ่มสวนทางกับค่าครองชีพ คนจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจการเปิดบัตรเครดิตใช้ แต่หากเมื่อใดที่ใช้จ่ายจนขาดสติ อาจส่งผลให้เป็นหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 20% ต่อปี สาระอสังหา จึงยกหัวข้อการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อธิบายความหมายการปลดหนี้ พร้อมบอกเล่ารายละเอียดต่าง ๆ

หมวดหมู่