top

นายหน้า Tag

Posts tagged "นายหน้า"

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันการลงทุนในตลาดออสังหาริมทรัพย์นั้นมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความคิดสร้างสรรค์ของนักลงทุน เทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกล หรือแม้กระทั่งความสามารถในการเข้าถึงกันได้มากขึ้นบนสังคมออนไลน์

การซื้อ-ขายที่ดินถือเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ผู้คนในแวดวงอสังหาต่างก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นความต้องการขายของเจ้าของที่ดินแล้วยังเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการในท้องตลาดอีกด้วย

สำหรับการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ทั้งเจ้าของทรัพย์และนายหน้าจำเป็นต้องมีการทำสัญญาระหว่างกันนั่นก็คือ “สัญญานายหน้า” ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

หมวดหมู่