top

ทายาทโดยธรรม Tag

Posts tagged "ทายาทโดยธรรม"

หลายครอบครัวพบเจอกับปัญหาเรื่องทายาทของผู้ตายหรือทายาทของเจ้ามรดก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแบ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ตาย บทความนี้ จึงพามาทำความรู้จักผู้จัดการมรดก ว่าคนในครอบครัวมีใครทำหน้าที่นี้เพื่อจัดสรรมรดกได้บ้าง แล้วการยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารอะไร

ในยุคสมัยที่การหารายได้ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ส่งผลให้วัยรุ่นส่วนมากสร้างรายได้ให้กับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าอายุเท่านี้ สามารถทำพินัยกรรมได้ไหม แน่นอนว่าการวางแผนทำพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดก

หมวดหมู่