top

จ่ายภาษี Tag

Posts tagged "จ่ายภาษี"

โดยปกติก็ไม่มีใครที่อยากเสียภาษีเยอะเกินความจำเป็นจนกระทบความมั่นคงของรายได้ ดังนั้น การวางแผนภาษีและทำความรู้จักเงินที่เราต้องจ่ายออกไปในทุก ๆ ปี จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจ

ใกล้หมดปีแบบนี้ สาระอสังหา ทำลีสต์รายการลดหย่อนภาษี 2565 เพื่อให้ทั้งมือใหม่และผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ผู้มีหน้าที่ต้องยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

มือใหม่เข้าใจเรื่องภาษี วันนี้สาระอสังหานำหัวข้อที่น่าสนใจมาอธิบายและสร้างความเข้าใจให้ผู้เสียภาษีมือใหม่หรือว่าที่เจ้าของกิจการได้ทราบถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้อย่างไร

การจ่ายภาษีถือเป็นหน้าที่ของประชาชนพึงทำความเข้าใจ และที่ลึกลงไปกว่านี้ยังมีภาษีซื้อ ภาษีขาย ที่ผู้ประกอบกิจการหรือทำธุรกิจขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญเพื่อแสดงรายได้ตามข้อกำหนดในกฎหมายสรรพากร

‘ภาษี’ เรื่องจำเป็นที่ First Jobber ควรศึกษาและทำความเข้าใจเมื่อเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง การลดหย่อนภาษีเกี่ยวข้องอย่างไรกับใบ 50 ทวิ หรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หมวดหมู่