top

จำนอง Tag

Posts tagged "จำนอง"

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากนำทรัพย์ไปขายขาด สำหรับใครที่มีที่ดิน บ้าน “การขายฝาก” เป็นทางเลือกที่ดี ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของกฎหมาย สิทธิ์การใช้ประโยชน์บนทรัพย์

การจำนองที่ดินส่วนใหญ่ผู้คนมักนำที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินและชำระหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งการจำนองกับธนาคารนั้น เจ้าของที่ดินไม่ต้องส่งทรัพย์ให้กับผู้รับจำนอง มีรายละเอียดและขั้นตอนหลากหลาย สาระอสังหา พามาทำความรู้จักการจำนองที่ดิน เพื่อใช้ทรัพย์อสังหาฯ หมุนเงินก้อนใหญ่และใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

การมีอสังหาริมทรัพย์-ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อไหร่ที่เราเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนอสังหาฯ เหล่านี้ หมุนเงินกลับมาพยุงตัวเราได้ สาระอสังหา พูดถึงการขายฝาก ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืม

หมวดหมู่