top

ค้นหารูปแปลงที่ดิน Tag

Posts tagged "ค้นหารูปแปลงที่ดิน"

วิธีการค้นหาพิกัดจากเลขที่โฉนดก่อนจะซื้อขายที่ดิน ทำสัญญาหรือเซ็นเอกสารสิทธิต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้โดนโกง ตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กรมที่ดินและแอปพลิเคชันจากกรมที่ดิน

ในความเป็นจริงแล้วตัวเราเองหรือผู้อื่นสามารถครอบครองที่ดินของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายจริง ๆ หรือไม่ มีกระบวนการ ขั้นตอน และที่มา ที่ไปอย่างไร สาระอสังหา พามาทำความรู้จักกฎหมาย “ครอบครองปรปักษ์” อย่างละเอียด

หลายคนที่กำลังมองหาที่ดินทำเลดีเตรียมเปิดธุรกิจหรือมองหาทรัพย์นำไปลงทุน เมื่อได้เห็นที่ดินเปล่าสักผืน ตั้งอยู่บนสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศและทำเลที่ถูกใจ อยากตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ขนาดเนื้อที่และรายละเอียดอื่น ๆ สาระอสังหา บอกวิธีตรวจสอบข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ

หมวดหมู่