top

ค้นหาที่ดิน Tag

Posts tagged "ค้นหาที่ดิน"

‘ดอกเบี้ยขาขึ้น’ ราคาที่ดินเป็นต้นทุนสำคัญ การก่อสร้างมีแนวโน้มว่าจะปรับราคาขึ้น สาระอสังหา นำราคาที่ดินกรุงเทพ 2566 จากการเปรียบเทียบราคาที่ดินก่อนและหลังสถานการณ์โควิด 19 ระยะเวลาเพียง 2 ปี ที่ทำให้ราคาซื้อ - ขายขยับปรับเพิ่มขึ้นกว่า 75%

หลายคนที่กำลังมองหาที่ดินทำเลดีเตรียมเปิดธุรกิจหรือมองหาทรัพย์นำไปลงทุน เมื่อได้เห็นที่ดินเปล่าสักผืน ตั้งอยู่บนสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศและทำเลที่ถูกใจ อยากตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ขนาดเนื้อที่และรายละเอียดอื่น ๆ สาระอสังหา บอกวิธีตรวจสอบข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ

หมวดหมู่