top

ขายที่ดิน Tag

Posts tagged "ขายที่ดิน"

การแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขายมีกฎหมายพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เข้ามาอ้างอิง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิแบ่งขายได้กี่แปลง แล้วมีข้อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขายหรือไม่ จำเป็นต้องขออนุญาตใคร

ซื้อที่ดินผ่อนกับเจ้าของมีขั้นตอนการซื้อ - ขายแบบไหน สรุปแล้วซื้อที่ดินเงินผ่อนโดยตรงกับเจ้าของสะดวกต่อเราจริง ๆ หรือมีข้อดี ข้อควรระวังด้านใด

หตุผลหลัก ๆ ที่ผู้คนนำที่ดิน บ้าน ไปขายฝากหรือจำนองก็เพื่อต้องการเงินนำไปลงทุน ชำระหนี้ หรือใช้จ่ายอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของบุคคล ก่อนทำธุรกรรมต่าง ๆ ควรทำความเข้าใจถึงข้อดี - ข้อเสียอย่างรอบคอบ พิจารณาความพร้อมแล้วจึงนำไปปรับใช้

ที่ดิน ‘ส.ป.ก. 4-01’ คืออะไร สามารถทำประโยชน์ด้านไหนได้หรือมีข้อห้ามอะไร เปิดกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ปี 2564 ตอบครบทุกประเด็น สร้างความเข้าใจเพื่อใช้ประโยชน์และลงทุนได้อย่างถูกทาง ลดโอกาสเสี่ยงการหลอกซื้อ-หลอกขาย

บอกเล่าบทความที่จะสร้างความเข้าใจให้นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปล่อยเช่าหรือเป็นผู้เช่าที่ดิน อย่างไรก็ต้องรอบคอบในเรื่องการทำสัญญาเพื่อป้องกันมิจฉาชีพและเป็นสิทธิ์ในการปกป้องทรัพย์ตามกฎหมายของตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดิน - ขายที่ดิน อย่างน้อยก็ยังต้องมีข้อควรรู้หรือทริคเล็ก ๆ เป็นจุดสังเกตเพื่อไม่ให้โดนหลอกหรือทำให้เสียเปรียบ จึงต้องมีการตรวจสอบโฉนดเข้ามาช่วยพิจารณา การระวางที่ดิน และรู้จักราคาการซื้อ - ขายก่อนตัดสินใจ

การซื้อ-ขายที่ดินถือเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ผู้คนในแวดวงอสังหาต่างก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นความต้องการขายของเจ้าของที่ดินแล้วยังเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการในท้องตลาดอีกด้วย

หมวดหมู่