top

การโอนที่ดิน Tag

Posts tagged "การโอนที่ดิน"

หลายคนต้องการซื้อบ้านมือสองให้สอดคล้องกับงบประมาณ แต่ไม่ว่าใครก็ต้องการบ้านที่มีโครงสร้างดี อยู่แล้วปลอดภัย ไม่สร้างภาระให้ภายหลัง มีอะไรที่ต้องดูก่อนบ้าง

ในความเป็นจริงแล้วตัวเราเองหรือผู้อื่นสามารถครอบครองที่ดินของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายจริง ๆ หรือไม่ มีกระบวนการ ขั้นตอน และที่มา ที่ไปอย่างไร สาระอสังหา พามาทำความรู้จักกฎหมาย “ครอบครองปรปักษ์” อย่างละเอียด

สาระอสังหา ได้ยกหัวข้อที่น่าสนใจ ข่าวดีในปี 2565 มาตราการใหม่จากรัฐบาลที่เพิ่งออกมา บอกเล่าผ่านบทความให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อปรับใช้ได้ในอนาคต นั่นคือ ค่าโอนที่ดิน ค่าโอนบ้าน ค่าจดจำนอง ณ กรมที่ดิน ที่ลดลงเหลือเพียง 0.01%

การโอนที่ดิน ถือเป็นนิติกรรมทางกฎหมายที่มีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสาร ที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน เพื่อให้การโอนที่ดินที่กรมที่ดินมีความราบรื่นที่สุด สาระอสังหา จึงมาแนะนำการโอนที่ดินฉบับมือใหม่ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร

หมวดหมู่