top

การเงิน Tag

Posts tagged "การเงิน"

งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 Money Expo Chiangmai 2022 จัดขึ้นในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 มียอดธุรกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์กว่า 9,680 ล้านบาท

เงินเฟ้อหรือสภาวะที่ข้าวของเครื่องใช้ ราคาวัตถุดิบต่าง ๆ แพงขึ้น ทำให้การใช้เงิน 100 บาทในอดีตไม่เท่ากันกับตอนนี้ และเมื่อเงินในมือมีค่าลดลง จึงทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมอาจซื้อสินค้าได้น้อยกว่าเดิม แล้วเงินเฟ้อคืออะไร ทำไมเงินในมือถึงมีค่าลดลงทุกปี มีผบกระทบต่อใครบ้าง

ทางกฎหมายมีการบัญญัติรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญายืม เพื่อป้องกันการผิดสัญญาด้วยวาจาและในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น สาระอสังหา นำรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงินที่มีการทำบ่อยที่สุดและเกิดคดีขึ้นศาลมากที่สุด อธิบายเป็นพื้นฐานเผื่อกรณีต้องให้ใครกู้ยืมเงินในอนาคต

หมวดหมู่