top

กรมสรรพากร Tag

Posts tagged "กรมสรรพากร"

ใกล้หมดปีแบบนี้ สาระอสังหา ทำลีสต์รายการลดหย่อนภาษี 2565 เพื่อให้ทั้งมือใหม่และผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ผู้มีหน้าที่ต้องยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ได้รับมรดกก็ดี แต่พอได้เยอะก็กลุ้มใจ ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับมรดกชิ้นนี้ สาระอสังหา นำบทความกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ‘มรดก’ อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อจัดสรรเงินในอนาคต เพราะการส่งมอบมรดกเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน

มือใหม่เข้าใจเรื่องภาษี วันนี้สาระอสังหานำหัวข้อที่น่าสนใจมาอธิบายและสร้างความเข้าใจให้ผู้เสียภาษีมือใหม่หรือว่าที่เจ้าของกิจการได้ทราบถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้อย่างไร

เมื่อได้ลดหย่อยภาษีประจำปีกันไปแล้ว หลายคนก็เกิดข้อสงสัยว่าทำไมยังไม่ได้รับเงินคืนหรือมีขั้นตอนไหนที่นำส่งข้อมูลผิดพลาดไป สาระอสังหา มีขั้นตอนการตรวจสอบคืนภาษี ผ่านหน้าเว็บไซต์กรรมสรรพากร เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าการะบวนการคืนภาษีติดอยู่ที่ขั้นตอนไหน

หมวดหมู่