top

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Tag

Posts tagged "กฎหมายแพ่งและพาณิชย์"

ต้นไม้ข้างบ้านรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดิน ถือเป็นกรณีระหว่างเพื่อนบ้านที่พบเห็นได้บ่อย ตั้งแต่เจรจาแล้วจบ ไปจนถึงทะเลาะวิวาทขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว ทำความเข้าใจข้อกฎหมายการตัดกิ่งไม้บ้านคนอื่น พร้อมวิธีแก้ไขเรื่องที่หลายคนสงสัย

ทางกฎหมายมีการบัญญัติรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญายืม เพื่อป้องกันการผิดสัญญาด้วยวาจาและในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น สาระอสังหา นำรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงินที่มีการทำบ่อยที่สุดและเกิดคดีขึ้นศาลมากที่สุด อธิบายเป็นพื้นฐานเผื่อกรณีต้องให้ใครกู้ยืมเงินในอนาคต

หลายครอบครัวพบเจอกับปัญหาเรื่องทายาทของผู้ตายหรือทายาทของเจ้ามรดก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแบ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ตาย บทความนี้ จึงพามาทำความรู้จักผู้จัดการมรดก ว่าคนในครอบครัวมีใครทำหน้าที่นี้เพื่อจัดสรรมรดกได้บ้าง แล้วการยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารอะไร

หมวดหมู่