top

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง Tag

Posts tagged "กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง"

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างห้องแถวหรือตึกแถว จำเป็นต้องดำเนินการโดยอ้างอิงตามฎกระทรวงฉบับที่ 55 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับขนาดความกว้างของตึกและระยะร่นอาคาร เพราะความไม่รู้อาจเป็นสาเหตุให้เจ้าของตึกต้องเสียเวลาแก้ไข

สัญญาก่อสร้าง เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ต้องมีในขั้นตอนการสร้างบ้าน-อาคาร เพราะถ้าไม่มีการทำสัญญาก็ไม่สามารถนำไปยื่นกู้ซื้อบ้านหรือขอทางเขตได้ อย่างน้อยเอกสารฉบับนี้ก็สามารถทำให้ผู้จ้างหรือเจ้าของงานอุ่นใจ เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าผู้รับเหมาจะทำตามสัญญาและไม่ทิ้งงาน

การปลูกบ้านสักหลัง ถ้าหากเจ้าของบ้านแบบเราที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านมาก่อน ก็คงต้องจ้างทีมที่ปรึกษาช่วยออกแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของเราให้ได้มากที่สุด แต่สิ่งที่ควรใส่ใจ

บ้านหลังเก่าที่อยู่มานานย่อมชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา ถ้าหากต้องซ่อมแซมทีละเล็กทีละน้อยก็อาจทำให้เสียทั้งเงินและเวลาอยู่บ่อย ๆ การรื้อถอนบ้านเพื่อปลูกสร้างใหม่

หมวดหมู่