top

กฎหมายที่ดิน Tag

Posts tagged "กฎหมายที่ดิน"

โฉนดที่ดิน มีกี่แบบ แต่ละแบบแบ่งการใช้งานกันอย่างไร สาระอสังหา รวบรวมโฉนดที่ดินแบ่งใช้ตามพื้นที่และข้อกำหนดตามกฎหมายอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ ประเภทไหนครอบครองได้ 100% ประเภทไหนที่เป็นได้เพียงผู้ใช้ประโยชน์

ถ้าหากตัวเราไม่ว่างหรือไม่สะดวกเดินทางไปทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน อยากให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทนสามารถทำได้หรือไม่ สาระอสังหา อธิบายความหมายหนังสือมอบอำนาจที่ดิน วิธีการเขียนและการปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้อง พร้อมให้ดาวน์โหลดฟอร์มนำไปใช้งานฟรี

ในความเป็นจริงแล้วตัวเราเองหรือผู้อื่นสามารถครอบครองที่ดินของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายจริง ๆ หรือไม่ มีกระบวนการ ขั้นตอน และที่มา ที่ไปอย่างไร สาระอสังหา พามาทำความรู้จักกฎหมาย “ครอบครองปรปักษ์” อย่างละเอียด

การจำนองที่ดินส่วนใหญ่ผู้คนมักนำที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินและชำระหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งการจำนองกับธนาคารนั้น เจ้าของที่ดินไม่ต้องส่งทรัพย์ให้กับผู้รับจำนอง มีรายละเอียดและขั้นตอนหลากหลาย สาระอสังหา พามาทำความรู้จักการจำนองที่ดิน เพื่อใช้ทรัพย์อสังหาฯ หมุนเงินก้อนใหญ่และใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อการซื้อง่าย ขายคล่อง และสร้างความเข้าใจเรื่องการซื้อ-ขายที่ดินแล้ว สาระอสังหา พามาทำความรู้จักการระวางที่ดิน ความสำคัญของการขอระวางที่ดิน ที่ได้คัดเลือกคำถามที่หลายคนสงสัยมาไขคำตอบให้ได้ทราบ พร้อมขั้นตอนการทำเรื่อง ณ กรมที่ดิน

สาระอสังหา นำราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ ปี 2565 จากกรมธนารักษ์มาฝาก เพื่อใช้ในการพิจารณาซื้อ-ขายที่ในปี 2565

สาระอสังหา ได้ยกหัวข้อที่น่าสนใจ ข่าวดีในปี 2565 มาตราการใหม่จากรัฐบาลที่เพิ่งออกมา บอกเล่าผ่านบทความให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อปรับใช้ได้ในอนาคต นั่นคือ ค่าโอนที่ดิน ค่าโอนบ้าน ค่าจดจำนอง ณ กรมที่ดิน ที่ลดลงเหลือเพียง 0.01%

สำหรับใครที่มีที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จดจำตำแหน่ง ขอบเขตของที่ดินไม่ได้หรือทำหมุดหาย มีความกังวลว่าควรทำอย่างไรดี สาระอสังหา มีวิธีการยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อกรมที่ดินมาฝาก เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของตนเอง และยังเป็นวิธีที่ทำให้ทราบได้อีกว่าพื้นที่ข้างเคียงใช้ที่ดินรุกล้ำเข้ามายังพื้นที่ของเราหรือไม่

หมวดหมู่