top

กฎหมายควบคุมอาคาร Tag

Posts tagged "กฎหมายควบคุมอาคาร"

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างห้องแถวหรือตึกแถว จำเป็นต้องดำเนินการโดยอ้างอิงตามฎกระทรวงฉบับที่ 55 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับขนาดความกว้างของตึกและระยะร่นอาคาร เพราะความไม่รู้อาจเป็นสาเหตุให้เจ้าของตึกต้องเสียเวลาแก้ไข

การปลูกบ้านสักหลัง ถ้าหากเจ้าของบ้านแบบเราที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านมาก่อน ก็คงต้องจ้างทีมที่ปรึกษาช่วยออกแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของเราให้ได้มากที่สุด แต่สิ่งที่ควรใส่ใจ

หมวดหมู่