top

Uncategorized

Uncategorized

ตามกลไกราคาตลาดการปรับขึ้นลงของราคาสินค้าใด ๆ ก็ตาม มักเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์ อุปทาน ปริมาณสินค้าในท้องตลาด สภาพเศรษฐกิจ นโยบายการเมือง ราคาน้ำมัน แต่ทางกลับกันในวงการอสังหาฯ ราคาที่ดินกลับมีราคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาที่หมุนเวียนไป ทำให้การซื้อที่ดินมาเก็งกำไรไว้ขายในอนาคตถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียว อย่างไรเสีย แม้ว่าการลงทุนในที่ดินจะมีความเสี่ยงในการขาดทุนต่ำ แต่ขึ้นชื่อว่าการลงทุนแล้วย่อมมีความเสี่ยงที่ตามมาเสมอและทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เองก็มีปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อมูลค่าของราคาด้วยเช่นกัน วันนี้สาระอสังหาจึงอยากพาทุกท่านมาสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของทุกท่านในอนาคต     ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาที่ดิน 1. ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งมักเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่ถูกหยิบยกมาประเมินมูลค่า ซึ่งแปลงที่ดินจะถูกประเมินในด้านความสามารถตลอดจนความศักยภาพในการพัฒนาของโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องส่งผลดีต่อมูลค่าของโครงการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น     • ระยะทางระหว่างตัวแปลงกับสาธารณูปการ อย่าง สนามบิน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ศูนย์การค้า

หมวดหมู่