top

วางแผนการเงิน

การเงิน-การลงทุน วางแผนการเงิน

เมื่อเริ่มรู้ตัวว่ารายรับเท่าเดิมไม่เพียงพอต่อรายจ่ายประจำ ซึ่งยังไม่นับรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่านจนทำให้เกิดหนี้เสีย การขอปรับโครงสร้างหนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ธปท. สนับสนุนให้ลูกหนี้และสถาบันการเงินร่วมกันเจรจาหาทางออก แทนการไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

ปัจจุบันสถานการณ์เศณษฐกิจเงินบาทไทยค่อนข้างอ่อนค่าลงเรื่อย ๆ เป็นเหตุผลมาจากหลาย ๆ สาเหตุตามสภาวะตลาด ดังนั้น เมื่อค่าเงินมีการผันผวนอยู่ตลอด ประชาชนกลุ่มใด อาชีพไหน ที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เงินบาทอ่อน - แข็ง

หตุผลหลัก ๆ ที่ผู้คนนำที่ดิน บ้าน ไปขายฝากหรือจำนองก็เพื่อต้องการเงินนำไปลงทุน ชำระหนี้ หรือใช้จ่ายอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของบุคคล ก่อนทำธุรกรรมต่าง ๆ ควรทำความเข้าใจถึงข้อดี - ข้อเสียอย่างรอบคอบ พิจารณาความพร้อมแล้วจึงนำไปปรับใช้

เงินเฟ้อหรือสภาวะที่ข้าวของเครื่องใช้ ราคาวัตถุดิบต่าง ๆ แพงขึ้น ทำให้การใช้เงิน 100 บาทในอดีตไม่เท่ากันกับตอนนี้ และเมื่อเงินในมือมีค่าลดลง จึงทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมอาจซื้อสินค้าได้น้อยกว่าเดิม แล้วเงินเฟ้อคืออะไร ทำไมเงินในมือถึงมีค่าลดลงทุกปี มีผบกระทบต่อใครบ้าง

ทางกฎหมายมีการบัญญัติรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญายืม เพื่อป้องกันการผิดสัญญาด้วยวาจาและในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น สาระอสังหา นำรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงินที่มีการทำบ่อยที่สุดและเกิดคดีขึ้นศาลมากที่สุด อธิบายเป็นพื้นฐานเผื่อกรณีต้องให้ใครกู้ยืมเงินในอนาคต

สาระอสังหานำทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออมเงิน เงินเหลือประจำอยากนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อธิบายถึงการรับดอกเบี้ยเงินฝาก มีเงื่อนไขซับซ้อนหรือไม่ แล้วธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูง ปี 2565

หลายคนตั้งคำถามถึงการผ่อนบ้าน ปัญหาผ่อนนาน ผ่อนไม่หมดสักที เพราะส่วนใหญ่การจ่ายเท่าเดิมอาจเป็นการจ่าย “ดอกเบี้ย” เรื่อย ๆ แบบไม่รู้ตัว อ่านสาเหตุที่ผ่อนบ้านนานแต่ไม่สามารถปลดหนี้ได้ พร้อมทำความรู้จักหนี้และวิธีแก้หนี้ที่ดีกว่าเดิม

รายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในยุคข้าวยาก หมากแพงเช่นนี้ เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดหนี้สินจนกลายเป็นหนี้เสีย สาระอสังหา นำข้อคิดเรื่องการจัดการการเงิน วิธีบริหาร - เคลียร์หนี้อย่างถูกวิธี เป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังสร้างตัว

จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้เสียส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ่ายบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบขั้นต่ำ โดยปัจจุบันถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง 18 - 28% ต่อปี ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดหรือปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจเป็นเหตุผลของการเกิดหนี้ จนท้ายที่สุดก็เกิดภาระให้ตัวเอง ‘หนี้เสีย’ สาระอสังหา นำโครงการ คลินิกแก้หนี้อธิบายหัวใจสำคัญของโครงการ ทางเลือกปลดหนี้ปี 2022

เมื่อรายได้เริ่มสวนทางกับค่าครองชีพ คนจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจการเปิดบัตรเครดิตใช้ แต่หากเมื่อใดที่ใช้จ่ายจนขาดสติ อาจส่งผลให้เป็นหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงถึง 20% ต่อปี สาระอสังหา จึงยกหัวข้อการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อธิบายความหมายการปลดหนี้ พร้อมบอกเล่ารายละเอียดต่าง ๆ

หมวดหมู่