top

กฎหมายอาคาร

กฎหมาย กฎหมายอาคาร

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างห้องแถวหรือตึกแถว จำเป็นต้องดำเนินการโดยอ้างอิงตามฎกระทรวงฉบับที่ 55 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับขนาดความกว้างของตึกและระยะร่นอาคาร เพราะความไม่รู้อาจเป็นสาเหตุให้เจ้าของตึกต้องเสียเวลาแก้ไข

น้ำท่วมที่จอดรถใต้คอนโด ลูกบ้านจอดรถอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยใต้คอนโด หากเกิดภัยทางธรรมชาติในลักษณะนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ นิติบุคคลต้องดำเนินการอย่างไร

สำหรับใครที่กำลังวางแผนต่อเติมบ้าน ต่อเติมรั้วบ้าน แต่ยังกังวลว่าการต่อเติมที่กำลังวางแผนอยู่นั้น จะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สาระอสังหา แชร์ข้อมูลการต่อเติมบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนบ้าน ป้องกันการฟ้องร้องเขตหรือขึ้นศาล สร้างความเข้าใจและไขคำตอบไปพร้อมกับเราได้ที่นี่

การปลูกบ้านสักหลัง ถ้าหากเจ้าของบ้านแบบเราที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านมาก่อน ก็คงต้องจ้างทีมที่ปรึกษาช่วยออกแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของเราให้ได้มากที่สุด แต่สิ่งที่ควรใส่ใจ

บ้านหลังเก่าที่อยู่มานานย่อมชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา ถ้าหากต้องซ่อมแซมทีละเล็กทีละน้อยก็อาจทำให้เสียทั้งเงินและเวลาอยู่บ่อย ๆ การรื้อถอนบ้านเพื่อปลูกสร้างใหม่

หมวดหมู่