top

กฎหมายอสังหาฯ

กฎหมาย กฎหมายอสังหาฯ

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากนำทรัพย์ไปขายขาด สำหรับใครที่มีที่ดิน บ้าน “การขายฝาก” เป็นทางเลือกที่ดี ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของกฎหมาย สิทธิ์การใช้ประโยชน์บนทรัพย์

ข่าวการสั่งรื้อถอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดฯ ห้องพัก หรือที่อยู่อาศัยรูปแบบอื่นที่มีความสูงเกินกฎหมายกำหนดถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะว่า EIA เป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งด้านอากาศ ทัศนียภาพ น้ำ และอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ

การมีอสังหาริมทรัพย์-ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อไหร่ที่เราเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนอสังหาฯ เหล่านี้ หมุนเงินกลับมาพยุงตัวเราได้ สาระอสังหา พูดถึงการขายฝาก ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืม

หมวดหมู่