top

กฎหมายอสังหาฯ

กฎหมาย กฎหมายอสังหาฯ

การแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขายมีกฎหมายพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เข้ามาอ้างอิง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิแบ่งขายได้กี่แปลง แล้วมีข้อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขายหรือไม่ จำเป็นต้องขออนุญาตใคร

การเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร สู่กระบวนการที่ให้ลูกบ้านบริหารจัดการกันเอง หรือภายใต้คำนิยาม ‘นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร’ มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร มีข้อกฎหมายใดในการดำเนินการ

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากนำทรัพย์ไปขายขาด สำหรับใครที่มีที่ดิน บ้าน “การขายฝาก” เป็นทางเลือกที่ดี ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของกฎหมาย สิทธิ์การใช้ประโยชน์บนทรัพย์

ข่าวการสั่งรื้อถอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดฯ ห้องพัก หรือที่อยู่อาศัยรูปแบบอื่นที่มีความสูงเกินกฎหมายกำหนดถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะว่า EIA เป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งด้านอากาศ ทัศนียภาพ น้ำ และอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ

การมีอสังหาริมทรัพย์-ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อไหร่ที่เราเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็สามารถเปลี่ยนอสังหาฯ เหล่านี้ หมุนเงินกลับมาพยุงตัวเราได้ สาระอสังหา พูดถึงการขายฝาก ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืม

หมวดหมู่