top

กฎหมายครอบครัว

กฎหมาย กฎหมายครอบครัว

สรุปครบสาระสำคัญ “สมรสเท่าเทียม” ความแตกต่างกันระหว่างพ.ร.บ.ฉบับเดิม ทำไมไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตคู่รัก LGBTQ ได้อีกต่อไป ปัจจุบันประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากขึ้น ทั้งเพื่อเป็นการเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นตามยุคสมัย

ในปัจจุบันพบบ่อยกับกรณีที่สามี ภรรยา แต่งงานและอยู่กินร่วมกัน แต่ยังไม่จดทะเบียนสมรส อาจจะรอปรับตัวหรือบ้างก็ให้เหตุผลถึงการผูกมัด สาระอสังหา นำข้อดี - ข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสอธิบายและให้แง่คิดเผื่อการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต

หลายครอบครัวพบเจอกับปัญหาเรื่องทายาทของผู้ตายหรือทายาทของเจ้ามรดก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการแบ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ตาย บทความนี้ จึงพามาทำความรู้จักผู้จัดการมรดก ว่าคนในครอบครัวมีใครทำหน้าที่นี้เพื่อจัดสรรมรดกได้บ้าง แล้วการยื่นคำร้องต้องเตรียมเอกสารอะไร

ในยุคสมัยที่การหารายได้ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ส่งผลให้วัยรุ่นส่วนมากสร้างรายได้ให้กับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าอายุเท่านี้ สามารถทำพินัยกรรมได้ไหม แน่นอนว่าการวางแผนทำพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดก

ปัญหาเดิม ๆ ที่มักจะมีให้เห็นกันได้เสมอเมื่อเจ้ามรกดเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทำพินัยกรรม นั่นก็คือ ความขัดแย้งระหว่างทายาทโดยธรรมและคู่สมรสในเรื่องการแบ่งมรดกว่าใครควรจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในมรดกมากหรือน้อยเท่าไหร่

หมวดหมู่