top

กฎหมาย

กฎหมาย

โดยปกติก็ไม่มีใครที่อยากเสียภาษีเยอะเกินความจำเป็นจนกระทบความมั่นคงของรายได้ ดังนั้น การวางแผนภาษีและทำความรู้จักเงินที่เราต้องจ่ายออกไปในทุก ๆ ปี จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจ

การแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขายมีกฎหมายพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เข้ามาอ้างอิง ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิแบ่งขายได้กี่แปลง แล้วมีข้อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขายหรือไม่ จำเป็นต้องขออนุญาตใคร

การเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร สู่กระบวนการที่ให้ลูกบ้านบริหารจัดการกันเอง หรือภายใต้คำนิยาม ‘นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร’ มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร มีข้อกฎหมายใดในการดำเนินการ

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างห้องแถวหรือตึกแถว จำเป็นต้องดำเนินการโดยอ้างอิงตามฎกระทรวงฉบับที่ 55 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับขนาดความกว้างของตึกและระยะร่นอาคาร เพราะความไม่รู้อาจเป็นสาเหตุให้เจ้าของตึกต้องเสียเวลาแก้ไข

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากนำทรัพย์ไปขายขาด สำหรับใครที่มีที่ดิน บ้าน “การขายฝาก” เป็นทางเลือกที่ดี ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในแง่ของกฎหมาย สิทธิ์การใช้ประโยชน์บนทรัพย์

น้ำท่วมที่จอดรถใต้คอนโด ลูกบ้านจอดรถอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยใต้คอนโด หากเกิดภัยทางธรรมชาติในลักษณะนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ นิติบุคคลต้องดำเนินการอย่างไร

ใกล้หมดปีแบบนี้ สาระอสังหา ทำลีสต์รายการลดหย่อนภาษี 2565 เพื่อให้ทั้งมือใหม่และผู้ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ผู้มีหน้าที่ต้องยื่น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ข่าวการสั่งรื้อถอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดฯ ห้องพัก หรือที่อยู่อาศัยรูปแบบอื่นที่มีความสูงเกินกฎหมายกำหนดถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะว่า EIA เป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งด้านอากาศ ทัศนียภาพ น้ำ และอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ

ประชาชนคนไทยในฐานะผู้ทำธุรกิจก็ย่อมต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง เพื่อรัฐบาลสามารถหมุนเพื่อบริหารและพัฒนาประเทศ ว่าแต่ภาษีสรรพสามิตคือการเสียภาษีของธุรกิจในลักษณะไหน ค้าขายสินค้าแบบใดที่ต้องเสียภาษีบ้าง

สรุปครบสาระสำคัญ “สมรสเท่าเทียม” ความแตกต่างกันระหว่างพ.ร.บ.ฉบับเดิม ทำไมไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตคู่รัก LGBTQ ได้อีกต่อไป ปัจจุบันประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากขึ้น ทั้งเพื่อเป็นการเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นตามยุคสมัย

หมวดหมู่