top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน “SmartLands” รวมงานบริการจากกรมที่ดิน ใช้งานง่ายผ่านแอปฯ บนมือถือ
SmartLand Application

กรมที่ดินได้ออกแบบแอปพลิเคชันที่ทำให้การทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลาและไม่ยุ่งยาก smartlands แอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิเข้าถึงบริการเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท โดยใช้งานผ่านมือถือ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนามาอย่างทันสมัย สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติ ทุกช่วงวัย หรือหากใครสะดวกเดินทางไปยังสำนักงานกรมที่ดินก็ยังสามารถทำได้เช่นดิม

แอปฯ มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากถึง 18 รายการ แต่ที่ได้รับความนิยมมากคือฟังก์ชัน e-QLands หรือการจองทำนิติกรรมหรือรังวัดที่ดินล่วงหน้า ปกติหากต้องเดินทางไปยังกรมที่ดินด้วยตนเอง ก็จะเห็นว่ามีประชาชนรอเข้าคิวใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากแต่ละคน แต่ละรายก็เข้ามาด้วยธุระคนละเรื่อง เช่น เข้ามาทำนิติกรรมการแบ่งที่ดินมรดก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนค่อนข้างนาน ประกอบกับจำนวนสมาชิกที่อาจเป็นครอบครัวใหญ่ 5-10 คน แต่ในขณะเดียวกันจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยังมีกำลังคนเท่าเดิม

Application SmartLand จึงเป็นเครื่องมือทันสมัยที่เข้ามาอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการซื้อ-ขายที่ดิน รับมรดก ฯลฯ (ที่ไม่มีประกาศ) หากกลัวว่าต้องไปรอคิวหรือไปเช้าแต่ต้องรอนานทั้งวัน การจองคิวล่วงหน้าเพื่อใช้บริการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยสำนักงานที่ดินที่อยู่ในเขตที่ผู้คนนิยมใช้แอปฯ หรือจำนวนประชากรมาก เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ กทม. จะมีการแบ่งช่องเข้ารับบริการสำหรับผู้จองคิวเข้ามาจากแอปฯ และช่อง Walk-in ช่วยประหยัดเวลาและความรวดเร็วในการให้บริการได้ชัดเจน

Application SmartLand ให้บริการอะไรบ้าง?

Application SmartLand

แอปฯ จากกรมที่ดิน ที่เปิดตัวมาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดิน (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยรวบรวมบริการด้านที่ดินต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่แบบ New Normal

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘SmartLand’

ปัจจุบันแอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์ ได้พัฒนาการให้บริการวมทั้งสิ้น 18 ด้าน แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (2) การอำนายความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมด้านที่ดิน (3) การช่วยเหลือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน

บริการจาก SmartLand

หมวดที่ 1 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน

 • ตรวจสอบตำแหน่ง หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด
 • ค้นหาประกาศของกรมที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิตนเอง
 • ให้ความรู้เรื่องที่ดิน สารานุกรมที่ดิน
 • ค้นหาตำแหน่งสำนักงานที่ดิน (ทั่วประเทศไทย)
 • ค้นหานิติบุคคลจัดสรรที่ดิน
 • ค้นหา น.ส.ล. สืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
 • ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง
 • การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน

หมวดที่ 2 การอำนายความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมด้านที่ดิน

 • จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและรังวัด (e-QLands)
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
 • การคำนวณภาษี
 • รวบรวมขั้นตอนการทำธุรกรรม

หมวดที่ 3 การช่วยเหลือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน

 • แจ้งเรื่องร้องทุกข์ – ร้องเรียน (e-Contacts DC)
 • ‘บอกดิน’ แจ้งข้อมูลผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปจัดการที่ดิน
 • ติดต่อกรมที่ดินผ่าน Line : @teedin
 • ประเมินความพึงพอใจงานบริการ
 • ระบบถาม – ตอบ รวมคำถามที่พบบ่อย

จุดเด่นอีกข้อของแอปฯ เป็นที่นิยมของผู้ใช้งาน คือ การค้นหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ก่อนทำการซื้อ-ขายที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ดินด้วยตัวเอง เดินทางไปดูพิกัดจริง เช็กเพื่อความชัวร์ว่าผู้ขายหลอกขายหรือไม่ ป้องกันการโกงและถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถทดลองใช้แอปฯ SmartLand เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการดำเนินการ (บางส่วน) ได้ทั้งระบบ ios และAndroid

หมวดหมู่