top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน ค้นหารูปแปลงที่ดิน วิธีหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด ปี 2566
ค้นหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด

วิธีการค้นหาพิกัดจากเลขที่โฉนดก่อนจะซื้อขายที่ดิน ทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือเซ็นเอกสารสิทธิต่าง ๆ เพื่อป้องกันการโดนเอารัดเอาเปรียบ ป้องกันไม่ให้โดนโกง สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กรมที่ดินและแอปพลิเคชันจากกรมที่ดิน ฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมหลัก ๆ จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตและสำเนาโฉนด ภาพโฉนดที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การเช็กพิกัดและรายละเอียดบนที่ดินเป็นเรื่องง่าย

การซื้อที่ดินจะมีความแตกต่างกับการเลือกซื้อบ้าน ตัวเราเองไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขาย ข้อมูลบนสำเนาโฉนด จะครบถ้วนตามความเป็นจริงหรือไม่ รายละเอียดบนที่ดินตรงตามที่ปรากฏบนโฉนดมากหรือน้อยเพียงใด จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ-ขาย มัดจำ โอนที่ดิน ไม่ควรเซ็นเอกสารใด ๆ ให้ใครในขณะที่ยังไม่เคยตรวจสอบหรือเดินทางไปดูทำเลจริงตามพิกัดโฉนด

วิธีค้นหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด

หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่าน SmartLands

SmartLands คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรมที่ดิน เปิดตัวมาเพื่อจุดประสงค์ในการให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดิน (Department of Lands Portal : DOL Portal) เป็นการรวบรวมบริการด้านที่ดินต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ “New Normal”

วิธีค้นพิกัดที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน SmartLands

หลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SmartLands เสร็จเรียบร้อย ให้เลือกที่เมนู ‘LandsMaps’ จากนั้นกดปุ่มด้านล่างเพื่อไปสู่การค้นหาแปลงที่ดิน

หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด LandsMaps

กดปุ่มเครื่องหมาย 3 จุดด้านล่าง แล้วกดเลือก ‘ค้นหาแปลงที่ดิน’ หรือเลือกเครื่องหมายค้นหา (Search) สัญลักษณ์แว่นขยายสีแดงด้านบน พร้อมกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ เลขที่โฉนด และกดค้นหา

หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่านแอป SmartLands

LandsMaps จะปรากฏข้อมูลที่จำเป็นให้ทราบทั้งเลขที่โฉนด เลขที่ดิน ระวาง ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ข้อมูลการเดิมทาง และข้อมูลสำนักงานที่ดิน

หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดง่าย ๆ

หมายเหตุ : แผนที่ฐานเลือกได้ทั้งภาพดาวเทียม GoogleMaps ภาพแผนที่ GoogleMaps และภาพแผนที่ OpenStreetMap ส่วนชั้นข้อมูลมีรูปแปลงที่ดิน ผังเมือง และตำแหน่งโคกหนองนาให้เลือก

หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน

นอกจากแอปพลิเคชัน SmartLands ยังสามารถ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ค้นหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน https://landsmaps.dol.go.th/ ด้วยการกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ เลขที่โฉนด พร้อมกดค้นหา

วิธีค้นพิกัดที่ดินผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน

หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด เว็บไซต์กรมที่ดิน

หลังจากกรอกข้อมูลที่ดินพร้อมกดค้นหา ระบบจะทำการแสดงผลเลขที่โฉนด เลขที่ดิน ระวาง ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ข้อมูลการเดิมทาง และข้อมูลสำนักงานที่ดิน

หมายเหตุ : สามารถเลือกชั้นข้อมูลได้เช่นเดียวกับการใช้แอปพลิเคชัน SmartLands

การตรวจสอบโฉนดที่ดิน หาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์กรมที่ดินถือเป็นวิธีตรวจสอบด้วยตัวเอง (เบื้องต้น) ที่ค่อนข้างสะดวก เพียงนำข้อมูลจากหน้าโฉนดมากรอกให้ถูกต้องก็สามารถทราบได้แล้วว่า รูปร่างที่ดินเป็นอย่างไร รูปร่างตรงตามที่ผู้ขายบอกหรือตรงตามโฉนด ที่ดินและรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อความแม่นยำและสนับสนุนความกล้าลงทุนก่อนซื้อ-ขายที่ดินกับใคร อย่าลืมตรวจสอบกันให้มั่นใจก่อนโอนมัดจำ เซ็นสัญญาต่าง ๆ

หมวดหมู่