top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน ตรวจสอบสีผังเมือง โซนพื้นที่สีไหนพัฒนาด้านใดได้บ้าง?
สีผังเมือง โซนพื้นที่สีไหนพัฒนาด้านใด

ก่อนเลือกซื้อที่ดินทำเลไหน ตำแหน่งใกล้หรือไกล ไม่ใช่การที่ตัวเราชอบเพียงอย่างเดียวและจะสามารถซื้อได้เลยทันที ‘สีผังเมือง’ ถือเป็นจุดสำคัญของการซื้อที่ดิน หากใครกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เปิดกิจการหรืออาศัยอยู่เอง ควรต้องทราบว่าอสังหาฯ ชนิดนั้น ๆ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ผังเมืองสีอะไร

ผังเมืองที่กล่าวถึง คือ กฎหมายที่ถูกออกแบบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อกำหนดความเป็นอยู่ขอประชาชนและที่สำคัญหากเมืองไหนมีการออกแบบผังเมืองดี ผู้คนปฏิบัติตาม บ้านเมืองก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ลึกลงไปกว่านั้นยังช่วยกำหนดการใช้ประโยชน์บนที่ดินอีกด้วย สาระอสังหา นำบทความที่อธิบายเกี่ยวกับสีผังเมืองและการใช้ประโยชน์บนที่ดินแต่ละสีฝากนักลงทุนหรือผู้ที่กำลังมองหาที่ดิน เป็นข้อควรรู้พื้นฐานก่อนตัดสินใจซื้อหรือทุ่มเงินก้อน

ความสำคัญของกฎหมายผังเมือง

ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้พ.ร.บ.การผังเมืองเพื่อกำหนดพื้นที่ใช้สอยโดยรวมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพราะหากไม่มีกฎหมายข้อนี้จะส่งผลให้ประชาชนใช้ประโยชน์กับที่ดินอย่างสะเปะสะปะ อยากใช้พื้นที่ไหนทำอะไรก็ได้จนส่งผลกระทบหนักต่อทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เช่น ชุมชนแออัด มลพิษทางอากาศ พื้นที่ทำการเกษตรไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งสีผังเมืองจะเป็นเกณฑ์บ่งบอกว่าพื้นที่ไหนใช้ประโยชน์ด้านใด ห้ามทำประโยชน์ด้านใด มีข้อจำกัดมากหรือน้อยแค่ไหนบ้าง

“สีผังเมือง” บอกอะไรได้บ้าง?

1.เขตพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัย

ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม และสีน้ำตาล เนื่องจากสีที่เข้มขึ้นหมายถึงมีปริมาณที่อยู่อาศัยหนาแน่นตาม มีจุดปะสงค์เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยดี จึงได้กำหนดอาคารที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง

ผังเมืองสีเหลือง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ผังเมืองสีส้ม ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

ผังเมืองสีน้ำตาล ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

2.เขตพื้นที่เพื่อการพาณิชย์

สีผังเมือง เขตที่ดินเพื่อการพาณิชย์

3.เขตพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรม (เขตสีม่วง)

ที่ดินประเภทนี้มีจุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เหมาะสำหรับภาคธุรกิจ)

สีผังเมือง เขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

4.ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง (พื้นที่มากที่สุดในประเทศ)

สีผังเมืองสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียว

ผังเมืองสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

5.ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (เขตสีน้ำตาลอ่อน)

เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก

สีผังเมืองน้ำตาลอ่อน

6.ที่ดินประเภทสถาบันราชการ (เขตสีน้ำเงิน)

เขตสีน้ำเงิน หรือที่ดินประเภทสถาบันราชการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐ

สีผังเมืองเขตสีน้ำเงิน

กรณีที่ดินตั้งอยู่บนพื้นที่สีผังเมืองมากกว่า 1 สี ต้องทำอย่างไร?

หากที่ดินที่มีอยู่หรือที่ดินที่กำลังจะซื้อตั้งอยู่บนพื้นที่สีผังเมืองมากกว่า 1 สี สามารถอ้างอิงตามลักษณะสีผังเมืองนั้น ๆ ได้เลย เช่น บริเวณฝั่งใดฝั่งหนึ่งของที่ดินเป็นผังเมืองเพื่อการพาณิชย์ สามารถพัฒนากิจการตามศักยภาพของพื้นเขตนั้น ๆ ซึ่งแปลงเดียวกันอาจพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน และหากเป็นที่ดินผืนใหญ่มาก ๆ เกิดความไม่มั่นใจสามารถสอบถามกับสำนักผังเมืองว่าที่ดินผืนที่ต้องการทราบเป็นเขตพื้นที่สีผังเมืองเพียงสีเดียวหรือมากกว่า 1 สี

สีผังเมืองถูกกำหนดขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างระเบียบให้เมืองไปในตัว ซึ่งหากไม่มีกฎหมายข้อนี้อาจส่งผลเสียมากถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษาเพื่อทราบศักยภาพการพัฒนาและใช้ประโยชน์บนที่ดินอย่างถูกต้อง เพราะกฎหมายผังเมืองเป็นหนึ่งกฎที่ช่วยกำหนดพื้นที่ใช้สอยโดยรวมของประเทศไทย สำหรับใครที่กำลังซื้อที่ดิน สามารถเช็กสีผังเมืองเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมที่ https://www.dpt.go.th/th/

หมวดหมู่