top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน Q&A ไขทุกคำตอบ ‘การระวางที่ดิน’ พร้อมขั้นตอนขอคัดระวาง ณ กรมที่ดิน
การระวางที่ดิน

เพื่อการซื้อง่าย ขายคล่อง และสร้างความเข้าใจเรื่องการซื้อ-ขายที่ดินแล้ว สาระอสังหา พามาทำความรู้จักการระวางที่ดิน ความสำคัญของการขอระวางที่ดิน ที่ได้คัดเลือกคำถามที่หลายคนสงสัยมาไขคำตอบให้ได้ทราบ พร้อมขั้นตอนการทำเรื่อง ณ กรมที่ดิน ว่าแต่จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่ความหมายของการระวาง

ระวาง หมายถึง แผนที่ของที่ดิน ที่บ่งบอกได้ว่าที่ดินแปลงนั้น ๆ อยู่ที่ไหน โดยมีเลขที่ดินหรือเลขที่บนโฉนดที่ดินกำกับไว้บนที่ดินแต่ละแปลง (ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้) เมื่อเราต้องการขายที่ดินสักแปลงในมุมมองของผู้ซื้อที่ต้องอยากทราบบริเวณรอบ ๆ ข้างว่าที่ดินติดกับอะไร ถนน คลอง สภาพแวดล้อม สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อความชัดเจนของผู้ขาย จึงต้องใช้เอกสารระวางที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาซื้อ-ขาย ยกตัวอย่างเช่น การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ลักษณะนี้จำเป็นต้องขอระวางที่ดิน เพื่อให้ทราบตำแหน่งทางเข้า-ออก แต่ในปัจจุบันที่มีการก่อสร้างค่อนข้างมาก นอกจากการระวางที่ดินออนไลน์แล้วยังสามารถคัดระวางที่ดินฉบับที่อัปเดต ณ กรมที่ดินได้

Q&A พร้อมตอบปัญหาและไขทุกข้อสงสัยเรื่อง ‘การระวางที่ดิน’

Q : ทำไมต้องคัดระวางที่ดิน?

A : เพราะการคัดระวางทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตัวเอง ถูกแปลง ตรงกับข้อมูลบนโฉนดหรือติดกับถนนสาธารณหรือไม่ ซึ่งสามารถเช็กระวางที่ดินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th/ เพื่อให้ทราบว่าที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน ราคาประเมินที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้

 

Q : หากบนโฉนดไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการทราบไว้ แต่อยากเช็กพื้นที่ข้าง ๆ ของที่ดินต้องทำอย่างไร?

A : สามารถขอคัดระวางได้ที่สำนักงานที่ดิน เพราะทางเจ้าหน้าที่จะทำการระบุรายละเอียดและพื้นที่ใกล้เคียงของที่ดินไว้อย่างชัดเจน

 

Q : สามารถวัดขนาดความกว้าง-ความลึกของที่ดินจากระวางได้หรือไม่?

A : ได้ เพราะมาตราส่วนของระวางและโฉนดมีขนาดเท่ากัน แต่ถ้าหากกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แต่ต้องการทราบ สามารถขอทราบละเอียดจากเจ้าพนักงาน โดยระบุความประสงค์ว่าต้องการซื้อที่ดิน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้คัดระวางที่ดินแปลงนั้น ๆ

 

Q : มีโฉนดหลายแปลงสามารถคัดระวางพร้อมกันได้หรือไม่?

A : สามารถคัดระวางที่ดินพร้อมกันหลาย ๆ แปลงได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายในการขอระวางที่ดินอยู่ที่แปลงละ 100 บาท

ขั้นตอนการขอคัดระวาง ณ กรมที่ดิน

ในปัจจุบันสำนักงานที่ดินเพิ่มมาตราการจองคิดก่อนรับบริการ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังลดการใกล้ชิดกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อ (COVID19) สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน e-QLands โดยขั้นตอนการขอคัดระวางที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำคัญ

  • บัตรประชาชนตัวจริง (บางที่อนุญาตให้ใช้สำเนาได้)
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง (บางที่อนุญาตให้ใช้สำเนาได้)
  • สำเนาโฉนด

2.ขั้นตอนการขอคัดระวางที่ดินกับเจ้าหน้าที่

  • สอบถามกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้ง QR Code ที่ทำการจองไว้ก่อนหน้านี้แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทราบ
  • เจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์มคำขอคัดถ่ายโฉนดที่ดิน เพื่อให้ผู้ขอระวางเขียนระบุว่าต้องการขอระวางที่ดินแปลงไหน
  • เมื่อกรอกเอกสารครบแล้ว ทำการยื่นให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับทราบ
  • นำเอกสารที่มีติดต่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดที่ดิน
  • เจ้าหน้าที่นำเอกสารระวางที่ดินส่งมอบให้ แล้วสอบถามต่อว่าต้องการทราบกี่แปลง (พิจารณาที่ดินแปลงข้าง ๆ ค่าใช้จ่ายแปลงละ 5 บาท) หากต้องการทราบพื้นที่รอบ ๆ ทั้งหมดก็สามารถขอทราบทั้งหมดได้
  • ระหว่างนั้นผู้ขอระวางสามารถคัดพื้นที่ให้เป็นวงกว้างเพื่อการนำไปเจรจาซื้อ-ขายต่อไป โดยที่มีข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจน
  • จ่ายเงินที่ฝ่ายการเงิน พร้อมนำใบเสร็จที่ได้มารับเอกสารคัดระวางที่ดิน

หมายเหตุ : หลังจากที่ได้ระวางแล้ว ต้องไม่ลืมตรวจสอบข้อมูลว่าครบสมบูรณ์หรือไม่

 

ตัวอย่างเอกสารคำขอคัดถ่ายโฉนดที่ดิน ณ กรมที่ดิน

เอกสารคำขอคัดถ่ายโฉนดที่ดิน ณ กรมที่ดิน : คลิก 

 

หากต้องการซื้อ-ขายที่ดินแปลงใหญ่ การระวางที่ดินก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องใช้ประกอบการพิจารณา ควรทำการระวางทิ้งไว้ เผื่อจะซื้อจะขายเมื่อไหร่ เอกสารนี้จะมีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจในตัวผู้ขายมากขึ้น ถือว่าสร้างความอุ่นใจให้ทั้งสองฝ่าย หรือแม้กระทั่งนายหน้าที่ต้องนำที่ดินไปขาย เมื่อได้รับเอกสารที่ถูกต้องและข้อมูลครบก็สามารถนำไปขายให้กับลูกค้าด้วยรายละเอียดที่แน่น แม่น ชัวร์และน่าเชื่อถือนั่นเอง

หมวดหมู่