top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องบ้าน ประกันบ้านคุ้มครองอะไร วิธีคำนวณทุนประกันเพื่อเลือกกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์
ประกันภัยบ้านยังจำเป็นหรือไม่

หลายคนอาจทราบกันดีว่าเราสามารถทำประกันบ้านได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองต่าง ๆ รวมถึงวิธีคำนวณประกันภัยบ้าน แล้วประกันภัยบ้านมีความสำคัญอย่างไร จำเป็นต้องทำทุกหลังหรือไม่

กล่าวในมุมมองเจ้าของบ้าน ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่ใคร ๆ ก็อยากหาทางเลือกวางแผนป้องกันความเสี่ยง เงินที่แลกไปแล้วเกิดความคุ้มค่า สบายใจ เป็นการประกันเผื่ออนาคต เหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น กันไว้ดีกว่าแก้ บางเหตุการณ์ตัวเราเองไม่สามารถป้องกันหรือควบคุมได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่าง ๆ นอกจากประกันภัยบ้านจะทำให้อุ่นใจแล้ว ยังช่วยให้เราไม่ต้องแบกรับความกังวลเพียงคนเดียวอีกด้วย

ความสำคัญของการทำประกันบ้าน

ปัจจุบันกฎหมายบังคับให้ทำประกันบ้านพร้อมกับการกู้ขอสินเชื่อ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ คุ้มครองทรัพย์สินเป็นหลัก

สำหรับใครที่แสดงความคิดเห็นว่าประกันบ้านไม่จำเป็น รู้สึกไม่เป็นธรรมในกรณีบังคับจ่าย (ทำประกันภัยพร้อมการกู้สินเชื่อ) อยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ อาจเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอ ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ถ้าหากเกิดความเสียหายมา นั่นหมายถึงความสูญเสีย ดังนั้นป้องกันไว้จะดีกว่า

ประกันภัยบ้านแยกออกเป็นกี่ประเภท?

ประกันบ้านมีอะไรบ้าง

1.ประกันอัคคีภัย

ประกันที่คุ้มครองเฉพาะตัวบ้าน ไม่รวมที่ดิน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ แก๊สหุงต้มรั่ว ฟ้าผ่าหลังคา ไฟไหม้บ้าน กรณีบ้านติดจำนองอยู่ธนาคารจะเป็นผู้รับผลประโยชน์

2.ประกันภัยพิบัติ

กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำประกันประเภทนี้ แต่การมีไว้ก็อุ่นใจ ครอบคลุมความเสียหายของตัวบ้านที่เกิดจากน้ำท่วม ลูกเห็บตก แผ่นดินไหว โดยมีเงื่อนไขว่าภัยพิบัติต้องถูกประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย ว่าเป็นภัยพิบัติรุนแรง เจ้าของบ้านถึงจะสามารถรับเบี้ยประกันได้ ดังนี้

  • แผ่นดินไหวต้องมากกว่าระดับ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
  • ลมพายุ มีความเร็วของพายุตั้งแต่ 120 กม./ชม. ขึ้นไป
  • กรณีบ้านอยู่ใกล้ริมน้ำ ทางน้ำผ่าน ใกล้สถานที่กักเก็บและรองรับน้ำ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางกรมธรรม์ได้ เพราะถือว่าไม่เข้าข่ายลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

3.ประกันภัยคุ้มครองโจรกรรม

นอกจากประกันบ้านที่คุ้มครองตัวบ้านแล้ว ยังมีประกันบ้านที่คุ้มครองทรัพย์สินอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น โจรขึ้นบ้าน เหมาะสำหรับบ้านที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีประวัติการโจรกรรม รวมถึงบ้านพื้นที่เสี่ยงท้ายซอย อยู่หลังสุดท้าย เป็นต้น

หมายเหตุ : ประกันภัยแต่ละประเภทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนทำประกัน

เทคนิคเลือกประกันบ้านให้เหมาะกับตัวเอง

หลายคนเห็นความสำคัญของการซื้อประกันบ้านเผื่อคุ้มครองระยะยาวในอนาคต แต่ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือการเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะกับตัวเรา นอกจากเรื่องของเบี้ยประกันแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์การคุ้มครองด้วย แนะนำคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน

กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น จะได้ค่าประกันภัยเท่าไร?

คำนวณทุนประกันภัยบ้าน

จากตัวอย่างจะเห็นว่าการกำหนดทุนประกันบ้านต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สิน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ตัวเราเองในฐานะผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องควักเงินในระเป๋าจ่ายตามสัดส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามเงื่อนไข ซึ่งหากเสียหายเยอะอาจจะเข้าเนื้อเยอะตามไปด้วย

แต่กลับกันหากเป็นกรมธรรม์ที่กำหนดทุนประกันสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สิน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา ตัวเราเองจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่เกิดความเสียหายจริง แต่เป็นไปได้ว่าการเสียเบี้ยประกันจำนวนมากในแต่ละเดือนจะเป็นการจ่ายแพงแบบเปล่าประโยชน์

สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย การทำประกันบ้านถือว่าสำคัญมาก นอกจากป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองต่าง ๆ ช่วยให้เจ้าของบ้านไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงไว้เพียงคนเดียว แถมยังอุ่นใจในการใช้ชีวิตอยู่บ้านมากยิ่งขึ้น แต่หากใครอยากทราบรายละเอียด คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันบ้าน การจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละเดือนให้เหมาะกับตัวเอง TQM Home พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องประกันภัยบ้านฟรี 24 ชม. เคลมสะดวก พร้อมดูแลทุกผลประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย

ประกันบ้านไทยวิวัฒน์

หมวดหมู่