top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องบ้าน บ้านจัดสรรคืออะไร มีข้อดี ข้อเสีย ข้อแตกต่างจากบ้านทั่วไปอย่างไร?

บ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่ในชีวิต ที่อาจมีโอกาสซื้อเพียงหนึ่งครั้งแล้วต้องอยู่ยาว ๆ เพราะหนี้บ้านเป็นหนี้ที่ผ่อนนาน 30 – 40 ปี บางครั้งบางทีการมีบ้านหลาย ๆ หลังหรือเพิ่มภาระหนี้ด้วยการซื้อบ้านอีกหลังโดยไม่จำเป็นอาจเป็นการสร้างภาระเพิ่มให้กับตัวเอง ซึ่งหากพูดในแง่มุมของความคุ้มค่าสำหรับผู้ซื้อ แน่นอนว่าต้องเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน เพราะได้รับทั้งคำปรึกษา การบริการแบบครบและจบกับโครงการ สาระอสังหา ยกประเภทบ้าน ‘บ้านจัดสรร’ พูดถึงลักษณะโดยทั่วไป ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรทราบอื่น ๆ เพื่อช่วยพิจารณาความเหมาะสมต่อการใช้ ไลฟ์สไตล์ การเลือกซื้อบ้านตรงวัตถุประสงค์ผู้อยู่อาศัยหรือไม่

บ้านจัดสรรคืออะไร

บ้านจัดสรร คือ บริเวณหรือทำเลที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน แล้วแบ่งแปลงที่ดินเพื่อสร้างบ้านขายเป็นหลาย ๆ หลัง มีจุดประสงค์การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยจะมีการวางระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการหมู่บ้าน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย

โดยผู้อยู่อาศัยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันที่โครงการได้ระบุไว้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนต่อเพื่อนบ้านท่านอื่น ๆ และจะเหมือนกับโครงการคอนโดฯ หมู่บ้านอื่น ๆ ที่ต้องมีนิติบุคคลทำหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อย และคอยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับลูกบ้าน

ข้อดี – ข้อเสียการซื้อบ้านจัดสรร

ข้อดีของบ้านจัดสรร

  1. ระบบรักษาความปลอดภัย มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะพื้นฐานการสร้างโครงการบ้านที่นอกจากขายบ้านแล้วต้องขายความปลอดภัย มีบุคลากรรักษาความปลอดภัย เฝ้ายามตลอด 24 ชม. ทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณรอบ ๆ จะออกแบบให้มีรั้วรอบขอบชิด รวมถึงการจำกัดทางเข้า – ออกและเวลาการใช้ประตู
  2. สังคมและสภาพแวดล้อม โครงการใหม่ ๆ ในปัจจุบัน การขายบ้านราคา 7 หลักขึ้นไป จะมีการวางแผนผังโครงการ รวมถึงตำแหน่งบ้านลูกค้าให้มีความเป็นส่วนตัว ลดผลกระทบการเข้าไปใช้พื้นที่บ้านหลังอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนรวม ทำให้องค์ประกอบเล็ก ๆ หลายส่วนช่วยให้สังคมและสภาพแวดล้อมดี ลูกบ้านมีความสุข
  3. สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก มีไฟฟ้าตลอดเส้นทางถนนในโครงการและมีส่วนกลางรองรับลูกบ้าน เช่น Co-working space สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ฯลฯ

ข้อเสียของบ้านจัดสรร

  1. ขนาดพื้นที่จำกัด บ้านประเภทเดียวกัน (Type) จะมีขนาดพื้นที่จำกัด ประกอบกับการใช้วัสดุ Precast การต่อเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลต่อโครงสร้างของบ้าน
  2. เปลี่ยนแบบไม่ได้ รูปแบบ สไตล์และทรงบ้านจะถูกก่อสร้างในลักษณะที่คล้าย ๆ กันกับหลังอื่น ซึ่งโครงการหนึ่งจะมีประเภทและรูปแบบบ้านประมาณ 2 – 4 แบบ
  3. อาจเจอปัญหาการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เรื่องมาตรฐานการก่อสร้างและวัสดุไม่ได้คุณภาพ ส่วนใหญ่จะพบเจอเมื่อเข้าไปใช้และอาศัยอยู่จริง บ้างถึงขั้นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเลยทีเดียว

‘ซื้อบ้านจัดสรร’ กับ ‘บ้านทั่วไป’ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

ข้อแตกต่างบ้านจัดสรรกับบ้านทั่วไป

 

ถึงแม้บ้านจัดสรรจะมีข้อจำกัดในเรื่องการปรับเปลี่ยนหรือต่อเติม แต่หากข้อดีด้านอื่น ๆ สามารถตอบสนองการใช้ชีวิต อำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน และรู้สึกอุ่นใจที่จะเลือก ก็สามารถใช้เกณฑ์เรื่องพื้นที่บ้าน รวมถึงพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมาพิจารณาร่วม ถ้าหากปรับเปลี่ยนไม่ได้อย่างน้อยก็ควรมีพื้นที่ว่างเพียงพอให้หยิบจับอะไรเข้ามาแต่งเติมได้ เช่น พื้นที่รอบบ้าน พื้นที่สวนหน้าบ้าน พื้นที่ดาดฟ้า ฯลฯ ยิ่งเปรียบเทียบหลาย ๆ โครงการก่อนซื้อได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี

หมวดหมู่