top

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ

รอบรู้เรื่องอสังหาฯ รอบรู้เรื่องที่ดิน ที่ดินเงินผ่อนคืออะไร มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรเมื่อซื้อที่ดินผ่อนกับเจ้าของ
ซื้อที่ดินผ่อนกับเจ้าของ

สำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือใครที่ซื้อที่ดินครั้งแรก อาจมีคำถามหรือข้อสงสัยว่าการซื้อที่ดินผ่อนกับเจ้าของมีขั้นตอนการซื้อ – ขายแบบไหน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ข้อควรระวังเรื่องไหน สาระอสังหา ได้รวบรวมข้อมูลมาตอบข้อสงสัย สรุปแล้วซื้อที่ดินเงินผ่อนโดยตรงกับเจ้าของสะดวกต่อเราจริง ๆ มีข้อดีข้อเสียส่วนไหนต้องทำความเข้าใจ เพื่อพิจารณาและลงทุนซื้อขายอย่างตรงจุด

การผ่อนที่ดินกับเจ้าของ คืออะไร

การผ่อนที่ดินกับเจ้าของหรือที่ดินเงินผ่อน คือ การซื้อ – ขาย ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการผ่อนจ่ายกับเจ้าของทรัพย์โดยตรง มีความแตกต่างกับการจ่ายสดหรือผ่อนจ่ายสินเชื่อกับธนาคารอย่างสิ้นเชิง เพราะวิธีนี้เป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าของทรัพย์ (ไม่เหมือนกับการรออนุมัติสินเชื่อธนาคาร) หากเจรจาครั้งเดียวแล้วเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ก็จะทำให้ทราบในส่วนของราคาซื้อขายที่ชัดเจน เงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจน เมื่อคุยจบก็ถือว่าตัวเราเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ในทางพฤตินัยทันที

ข้อดีของการผ่อนที่ดินกับเจ้าของ

 1. เงื่อนไขหรือข้อจำกัดไม่เยอะเท่าการขอสินเชื่อจากทางธนาคาร
 2. การทำสัญญาไม่ยากสามารถพูดคุยหรือขอยืดหยุ่นกันได้
 3. เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก (ทำเรื่องกู้ได้ยาก) เครดิตเสีย เครดิตเต็ม หรือผู้ที่ติดแบล็คลิส หรือกลุ่มไหนก็ได้ที่สะดวกในการทำนิติกรรมด้วยวิธีนี้

ข้อควรระวังเมื่อผ่อนที่ดินกับเจ้าของ

 1. การซื้ออสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดินผ่อนกับเจ้าของ ส่วนใหญ่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ (ขึ้นอยู่กับการตกลงพูดคุยร่วมกัน) เพราะทั่วไปแล้วผู้ขายต้องการความมั่นใจ เป็นการรับเงินก่อนแล้วโอนภายหลัง
 2. ตรวจสอบประวัติเจ้าของทรัพย์ว่าโดนฟ้องร้องล้มละลายหรือถูกยึดทัพย์หรือไม่ เพราะทรัพย์ที่กำลังจะผ่อนอยู่อาจโดนยึดไปด้วยเช่นกัน
 3. ข้อตกลง/ดอกเบี้ย อาจไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูค้าหรือโปรโมชันช่วงโควิดเหมือนกับทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเหมาะกับการผ่อนแบบไหน หรือเจ้าของยืดหยุ่นให้ในเรื่องใดบ้าง
 4. เจ้าของทรัพย์มีโอกาสบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ค้างชำระติดต่อกันนาน

ที่ดินเงินผ่อน

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาซื้อที่ดินเงินผ่อน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
 3. หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
 4. โฉนดที่ดินฉบับจริง เช่น นส4
 5. ใบเสร็จรับเงิน (เก็บใบเสร็จทุกครั้งที่มีการโอนเงิน)

ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมดาวน์โหลดฟรี

สัญญาจะซื้อจะขาย

ดาวน์โหลดสัญญาจะซื้อจะขาย : คลิก

 

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด หรือที่ดินผ่อนกับเจ้าของโดยตรง ไม่ผ่านธนาคาร นายหน้า สำหรับมือใหม่อาจจะสัมผัสได้ถึงความยุ่งยากไม่มากก็น้อย แต่การทำสัญญาต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ต้องมีความเข้าใจข้อกฎหมายเบื้องต้น จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ฉ่อโกงกันภายหลัง แต่ถ้าหากเกิดความไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาผู้มีความรู้ ทนาย ให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ ขอคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ อ่านข้อกฎหมายเบื้องต้นเพื่อเป็นผลดีต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคต เพราะการซื้อทรัพย์ลักษณ์นี้มีโอกาสมากกว่ากู้ธนาคารจริง แต่ถ้าชะล่าใจเกินไปก็อาจเสียเงินไปง่าย ๆ ได้เหมือนกัน

หมวดหมู่