top

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ‘Soft Landing’ ลดเสี่ยงภาวะฟองสบู่แตก
เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 20 ปี

เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% วิกฤตหนักสุดรอบ 20 ปี

เพื่อต่อสู้กับราคาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่นับว่าวิกฤตหนักในรอบ 20 ปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ Federal Reserve (FED) เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ถือเป็นการปรับขึ้นมากสุดตั้งแต่ปี 2000 และเป็นการใช้ “ยาแรง” ตามที่ตลาดเงิน ตลาดทุนคาดไว้ นอกจากนี้ Fed จะทำการลดขนาดงบดุล หรือลดการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทางการเงินลง

การตัดสินใจครั้งนี้ถือว่ามีราคาที่ต้องจ่าย ด้วยการแลกกับผลกระทบที่อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กระทบกับการแข่งขันทางการค้า ราคาสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ ลดลง นอกจากนี้เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการและนักลงทุนก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

แต่ภายใต้เรื่องวิกฤต ก็ยังมีเรื่องดี ๆ เพราะการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ก็ยังไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย กนง.มีมติเอกฉันท์ ว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ตลอดทั้งปี 2565 แต่อาจส่งผลเรื่องเงินลงทุนจากต่างประเทศ เพราะคนไทยหันไปลงทุนในตลาดการเงินสหรัฐ เพราะดอกเบี้ยสูงขึ้น

การปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างไร

ภายใต้เรื่องวิกฤต ก็ยังมีเรื่องดี ๆ เพราะการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ยังไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย กนง.มีมติเอกฉันท์ ว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ตลอดทั้งปี 2565 แต่อาจส่งผลเรื่องเงินลงทุนจากต่างประเทศ เพราะคนไทยหันไปลงทุนในตลาดการเงินสหรัฐ เพราะดอกเบี้ยสูงขึ้น

 

นี่คือส่วนหนึ่งของ Soft Landing ของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงภาวะฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงิน ด้วยการรักษาเสถียรภาพอัตราเงินเฟ้อที่ทำให้ราคาสินค้าหลายอย่างสูงขึ้น ทั้งนี้ก็ยังต้องรอติดตามวิธีรับมือและสถานการณ์ไทยอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง

หมวดหมู่