top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน Pre Approve คืออะไร หากยื่นไม่ผ่าน ยังสามารถกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่?
Pre-Approve ก่อนยื่นกู้

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการซื้อบ้านมาแล้วหรือผู้ที่กำลังพูดคุยกับธนาคารอยู่ ต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร คงจะเข้าใจและเคยผ่านกระบวนการยื่น Pre-Approve กันบ้างแล้วไม่มากก็น้อย แต่ยังมีอีกหลายคน รวมถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวซื้อบ้านหลังแรก ที่อาจจะยังไม่เข้าใจในจุดประสงค์และความหมายการพิจารณาขอสินเชื่อเบื้องต้น (Pre-Approve) สรุปประเด็นที่น่าสนใจ Pre Approve คืออะไร เตรียมเอกสารเบื้องต้น อ่านเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเข้าไปเจรจากับธนาคาร

Pre Approve คืออะไร

โดยปกติการยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร ทางเจ้าหน้าที่จะมีหนึ่งกระบวนการที่เสนอให้กับลูกค้าทำ “การพิจารณาเบื้องต้น” หรือ Pre Approve คือ วิธีการคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งธนาคารจะใช้ 2 เกณฑ์ในการพิจารณา 1.สถานภาพทางการเงิน 2.ความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ธนาคารจะต้องตรวจสอบรายได้ ประกอบกับภาระหนี้สินในแต่ละเดือน เมื่อผลลัพธ์ปรากฏว่ารายได้ผ่าน แถมภาระหนี้ไม่มากเกินเกณฑ์ ก็สรุปได้ว่าผู้ยื่นผ่านกระบวนการ Pre Approve

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เกณฑ์ข้างต้นก็ไม่สามารถการันตีว่าธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อบ้านให้ลูกค้า 100% เนื่องจากหลังผ่านกระบวน Pre-Approve ไปแล้ว ก็ยังจะมีอีกหลาย ๆ เกณฑ์ หลาย ๆ ขั้นตอนที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินทรัพย์สิน บ้าน คอนโดฯ หลักฐานและหลักประกันต่าง ๆ และสุดท้ายยังคงต้องรอให้ธนาคารอนุมัติอีกครั้ง เพียงแต่การพิจารณาเบื้องต้นจะเป็นตัวการันตีเบื้องต้นว่าลูกค้ามีเปอร์เซ็นต์การยื่นกู้ผ่านมากหรือน้อย เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ในการรอผลอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคาร สำหรับอาชีพข้าราชการหรือพนักงานประจำที่รับรายได้สม่ำเสมอจะใช้ระยะเวลาในการรอผล 2 – 3 สัปดาห์ ส่วนกรณีเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ อาจใช้เวลารอผลการอนุมัตินานกว่า ในบางกรณีนานถึง 4 สัปดาห์ ระหว่างนี้อาจมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากทางธนาคาร ผู้กู้ควรเผื่อเวลาส่วนนี้

ข้อดีของการยื่น Pre-Approve

 1. ทราบถึงความพร้อมและความสามารถในการผ่อนชำระ ในวงเงินที่ต้องการกู้สินเชื่อ
 2. เมื่อยื่น Pre-Approve ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะช่วยชี้แจงเหตุผลและหาทางแก้ปัญหาแบบ case by case เช่น ติดเครดิตบูโร หรือวงเงินกู้สูงเกินความสามารถเมื่อหักลบภาระหนี้สิน เป็นต้น
 3. ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลดโอกาสกู้ไม่ผ่านและเสียเงินจองหรือทำสัญญาเปล่า
 4. ไม่เสียเครดิตเมื่อผล Pre-Approve ไม่ผ่าน

เอกสารที่ใช้ในการยื่น Pre-Approve

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (พนักงานประจำ) / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหลักฐานการเสียภาษีอาชีพอิสระ
 • ใบสมัครขอสินเชื่อธนาคาร
 • ใบยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

Pre-Approve ไม่สามารถการันตีว่ากู้ผ่านหรือไม่ แล้วยื่นไปทำไม?

การทราบผล Pre-Approve จะช่วยให้ผู้กู้รู้ถึงความสามารถในการผ่อนชำระ ว่าสามารถผ่อนบ้าน คอนโดฯ ตามวงเงินสินเชื่อไหวหรือไม่ หากยังไม่ผ่าน Pre-Approve จะช่วยให้มีเวลากลับมาวางแผนจัดสรรรายได้อีกครั้งหรือหาวิธีเพิ่มรายได้ โดยส่วนมากธนาคารจะใช้เวลา 3 – 5 วันในการประเมินให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ารายได้รวมช่องทางอื่น ๆ สามารถกู้บ้านได้ในเรทราคาไหน

ทำไม Pre Approve ผ่าน แต่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อบ้าน?

เหตุผลที่ะธนาคารไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้าน เกิดจากหลากหลายองค์ประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสาร ความพร้อมด้านการเงิน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและหนี้สินที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการพิจารณาข้อมูลการเงินส่วนตัว ธนาคารต้องพิจารณาร่วมกับอสังหาริมทรัพย์ ราคาบ้าน ราคาคอนโด ว่าอยู่ในระดับที่ผู้ยื่นกู้สามาระชำระไหวหรือไม่ ซึ่งการยื่น Pre-Approve ก็เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผ่านขั้นตอนนี้แต่ตกม้าตายเมื่อธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อให้ กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน พบเห็นกรณีลักษณะนี้ได้กับลูกค้าทั่วไป

แต้ถึงแม้จะผ่านกระบวนการ Pre-Approve ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อ 100% ตามรายละเอียดที่สาระอสังหาได้อธิบายไปข้างต้น หลังจากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังต้องส่งรายละเอียดลูกค้าให้ทางสำนักงานใหญ่ของธนาคารตรวจสอบร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ อีกครั้ง การผ่าน Pre-Approve จะบ่งบอกถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก้อนนี้เพียงเท่านั้น ผ่อนบ้านไหวหรือผ่อนบ้านไม่ไหว บางกรณีผ่านขั้นตอนนี้แต่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อก็เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ Pre-Approve ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะช่วยแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและช่วยหาทางออก “ผู้กู้อยากมีบ้าน ธนาคารก็อยากได้ลูกค้าเช่นเดียวกัน” การส่ง Pre Approve ถือเป็นกระบวนการที่ดีต่อตัวผู้กู้อย่างมาก สามารถตรวจสอบความสามารถได้โดยไม่เสียเครดิตนั่นเอง

หมวดหมู่