top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน รู้ทันเรื่องหนี้ ‘หนี้เสีย’ คืออะไร อ่านข้อคิดและวิธีเคลียร์หนี้ที่ตรงจุด
เมื่อหนี้สินกลายเป็นหนี้เสีย จะจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีไหน?

ผลกระทบจากเงินเฟ้อ 5.28% พุ่งสูงสุดในรอบ 13 ปี ประกอบสภาวะสงครามรัสเซีย – ครูเครน เศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ที่ผ่านมา ทำให้รายได้ขั้นต่ำของประชากรในประเทศไทยที่ยังคงจำนวนเดิมมานานหลายปี มีใช้แทบไม่เพียงพอในยุคข้าวยาก หมากแพง ซึ่งการที่มีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นนี้ เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดหนี้สินจนกลายเป็นหนี้เสีย สาระอสังหา นำข้อคิดเรื่องการจัดการการเงิน วิธีบริหาร – เคลียร์หนี้อย่างถูกวิธี เป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังสร้างตัวหรือกำลังคิดสร้างหนี้ซื้อทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการ แต่ก่อนอื่นต้องทราบในความหมายของหนี้ที่สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ หนี้ดี และ หนี้เสีย

หนี้ดี และ หนี้เสีย คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

  • หนี้ดี หมายถึง หนี้สร้างรายได้เช่น การลงทุน กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้รับส่วนต่างเป็นกระแสเงินสด
  • หนี้เสีย หมายถึง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างรายได้ เช่น หนี้ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเกินตัว และไม่สามารถจัดการบริหารเงินได้จนทำให้เกิดหนี้เสีย กล่าวคือเป็นหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น วนเวียนเป็นวงจรที่แก้ไขได้ยาก

สาเหตุหลัก – ผลกระทบหลังจากการเป็นหนี้เสีย

การเป็นหนี้เสียเริ่มแรก คือ ช่วงสถานการณ์การผ่อนชำระน้อยลง ผ่อนไม่ไหว จนทำให้ขาดการส่งเงิน ยกตัวอย่างกรณีเจอวิกฤษเศรษฐกิจกระทบรายรับ – รายจ่าย ส่งผลให้กำลังผ่อนน้อยลง ซึ่งหนี้เสียส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นจำนวน 20 – 30% เพราะการผ่อนบ้าน คอนโดฯ ถือเป็นเงินก้อนที่ต้องใช้เวลาผ่อนยาว ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ การใช้บัตรเครดิต เพราะหากใช้อย่างไม่เกิดประโยชน์แล้วจะส่งผลให้ติดแบล็คลิส ไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้

หลักเกณฑ์ – ข้อคิดก่อนตัดสินใจสร้างหนี้

สังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ประกอบกับเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 13 ปี การทำงานเพื่อเพิ่มช่องทางรับรายได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียว จึงถือเป็นปัจจัยต้น ๆ ทำให้คนเป็นหนี้ หรือหนี้เสียได้ง่าย ข้อคิดก่อนตัดสินใจสร้างหนี้มีดังนี้

1.ประเมินรายรับ – รายจ่าย เพราะเหตุผลของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่ ผู้คนมักประเมินรายได้ของตนเองมากกว่ารายจ่าย สำหรับกลุ่ม First Jobber หรือผู้ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็ตาม ควรทำการประเมินรายรับ – รายจ่ายเป็นอย่างแรกเพื่อให้ทราบจำนวนเงินส่วนต่างในการวางแผนใช้จ่ายหรือสร้างหนี้ต่อไป

2.ประเมินความจำเป็นและความพร้อมในการเป็นหนี้ การประเมินความจำเป็นในการซื้อของที่มีมูลค่า และไตร่ตรองอย่างดี เพราะสิ่งนี้จะเป็นการตัดสินปัญหาหนี้ในอนาคตได้

 

หนี้เสีย-เกณฑ์ชี้วัดความเหมาะสมของการผ่อนชำระหนี้

รู้ทันหนี้ อยากเคลียร์ให้ตรงจุดเริ่มต้นอย่างไร

1.สำรวจจำนวนหนี้สินโดยรวมทั้งหมด มีกี่บัญชีธนาคาร ผ่อนขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่

2.ประเมินตนเองให้ทราบว่ารายรับ – รายจ่าย (ต่อเดือน) สามารถผ่อนจ่ายหนี้แบบขั้นต่ำต่อไปได้หรือไม่

3.ในกรณีที่ยังสามารถผ่อนชำระขั้นต่ำได้ ต้องหาช่องทางเพิ่มรายรับ เพื่อไม่ให้กระทบเพดานหนี้ที่ต้องผ่อนต่ออีกนาน

4.เริ่มเจรจากับทางสถาบันการเงิน หรือธนาคารเจ้าหนี้เพื่อขอปรับเงื่อนไขโครงสร้างหนี้

 

หนี้เสีย-ทางเลือกของลูกหนี้ในการเจรจาขอปรับเงื่อนไข

 

5.เพิ่มช่องทางการปลดหนี้ไวด้วยการประเมนสินทรัพย์รอบตัว สิ่งของมีมูลค่าที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถนำไปขายเพื่อรับเงินก้อนมาสมทบยอดหนี้

6.การปรับวินัยการใช้เงิน กล่าวคือ เมื่อไหร่ที่เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ ก็ควรยับยั้งชั่งใจการใช้เงิน รักษาเครดิตของตนเอง และใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่จำเป็น

ทางออกของผู้เผชิญปัญหาหนี้เสียมาเป็นระยะเวลานาน ปรึกษาสถาบันการเงินไหนดี ปี 2022

1.ทางด่วนแก้หนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

2.คลิกนิกแก้หนี้ เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันแก้หนี้โดยเฉพาะ

3.สถาบันการเงินหรือธนาคารเจ้าหนี้

4.มืออาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ก่อนที่จะเป็นหนี้หรือใครที่กำลังเป็นหนี้ / หนี้เสียอยู่ ได้ทราบถึงข้อคิดดี ๆ และวิธีเคลียร์หนี้จากการให้ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือจากสถาบันต่าง ๆ เพราะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่การแก้หนี้ผิดวิธีอาจทำให้ชีวิตพลิกผันตลอดไปได้ ดังนั้น เมื่อไหร่ที่เริ่มผ่อนจ่ายไม่ไหว ใคร ๆ ก็ต้องการดอกเบี้ยที่ถูกลง จึงไม่ควรหันไปพึ่งสถาบันการเงินนอกระบบ เนื่องจากเป็นการปล่อยกู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน แต่เป็นเพียงการวางเงินเพื่อให้ยืม ที่ถึงแม้จะได้รับเงินไวแต่อาจต้องแลกมากับดอกเบี้ยที่สูง และการทวงหนี้ด้วยวิธีที่น่ากลัว

 

สุดท้ายนี้การเป็นหนี้เสีย เดิมทีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีใครคาดคิดหรือต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่หากเกิดสถานการณ์คับขันลักษณะนี้ขึ้นมาต้องมีการพูดคุยร่วมกับคนในครอบครัว การให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ การไม่ตอกย้ำความผิดพลาดซึ่งกันและกันนั่นคือแรงผลักดันในการลุกขึ้นมาสู้ เริ่มทบทวนและประเมินตัวเอง สิ่งสำคัญไม่ควรหนีหาย แต่กลับกันต้องหมั่นบริหารเงิน สร้างเครดิตให้กับตัวเองตามคำปรึกษาของธนาคารเจ้าหนี้

หมวดหมู่