top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน การซื้อ-ขายอสังหาฯ อัปเดตราคาประเมินที่ดิน 2566 – 2569 ภาพรวมราคาที่ดิน จากกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินใหม่กำหนดใช้รอบปี 2566 – 2569 ปรับเปลี่ยนจากรอบเดิมปี 2559 – 2562 ซึ่งหลังจบปี 2562 เกิดสถานการณ์โควิด 19 เป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องเจอกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ทางภาครัฐฯ จึงผ่อนผันการปรับเปลี่ยนราคามาจนถึงปี 2564 กรมธนารักษ์เริ่มกลับมาทำราคาประเมินต่อในปี 2565 แต่ปรากฏว่าสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลาย ทำให้ต้องขยายระยะเวลาต่อไปอีก 1 ปี เท่ากับว่าราคาประเมินที่ดินรอบเดิมประชาชนใช้จำนวนราคาเดิมมายาวนานถึง 7 ปี ด้วยกัน

การประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ ราคาประเมินที่ดิน 2566 – 2569 สถานการณ์ทั่วประเทศดีขึ้น ราคาประเมินจึงเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.93% กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเพียง 2.76% เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนการประเมินราคาทรัพย์สินที่เพิ่มมากขึ้น จะถูกนำไปใช้เป็นฐานในการอ้างอิงหรือจัดเก็บภาษีในการดำเนินการโอนสิทธิ นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ นอกจากนั้นเป็นการนำไปจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมายที่ดิน ถือว่าไม่มีผลกระทบมาก เนื่องจากที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน จะมีหน่วยงานภาครัฐฯ เข้ามาช่วยเรื่องการผ่อนผันการชำระภาษี

‘ราคาประเมินที่ดิน’ หมายถึงราคาอะไร

ราคาประเมินที่ดิน คือ ราคาประเมินที่กรมธนารักษ์ร่วมกับกรมที่ดินจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงราคาประเมินในพื้นที่หรือเขตนั้น ๆ ว่ามีราคาประมาณเท่าไหร่ (ไม่ใช่ราคาซื้อขาย) มีประโยชน์เมื่อนำมาประกอบการคิดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน โอนที่ดิน พิจารณาการตั้งราคาซื้อขายที่ดิน

โดยปกติราคาซื้อขายจะมีจำนวนเงินที่สูงกว่าราคาประเมินที่ดิน เพราะการตั้งราคาขายมักมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง เช่น สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน จำนวนผู้คนบริเวณรอบ ๆ หรือคุณภาพของทำเล ส่งผลให้ราคาขายอาจสูงกว่าราคาประเมิน จึงได้เปรียบอย่างมากหากได้พิจารณาราคาประเมินที่ดิน 2566 ก่อนเจอราคาซื้อที่ดิน ขายที่ดินที่ถูกกว่าเพื่อคว้าโอกาสทองไว้ทำกำไร

หลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดิน 2566 – 2569

จังหวัดกำแพงเพชรมีการปรับราคาประเมินที่ดิน 2566 เพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็น 123% เนื่องจากเดิมทีราคาประเมินเป็นการประเมินที่ดินแบบบล็อก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแบบรายแปลง ปรับวิธีการประเมินให้เหมือนกันทั่วประเทศตามหลักการประเมินราคา พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 หลักการใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. การประเมินราคาในอนาคตที่จะใช้ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของลักษณะและพื้นที่
  2. วิธีการประเมินราคาต้องใช้หลักการประเมินราคาตามาตรฐานและหลักเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น กรอบของการประเมินในรอบใหม่จะเป็นการประเมินที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน
  3. กระบวนการประเมินราคาทั้งหมดต้องชัดเจนและโปร่งใส จะเห็นว่าที่ดินต่างจังหวัดหลายพื้นอาจมีการปรับราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นจากรอบก่อน

ภาพรวมการปรับเปลี่ยนราคาประเมินที่ดิน 2566 – 2569

แน่นอนว่า EEC ( Eastern Economic Corridor) “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก” ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงสูง แต่ราคาประเมินยังคงไม่เปลี่ยนไปมาก อาจเป็นเพราะที่ดินแปลงใหญ่ เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องอ้างอิงในเชิงเศรษฐศษสตร์ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงภาพรวมยังมองไม่ค่อยชัด เนื่องจากยังไม่มีการโอนฯ ส่วนภาคอีสานมีราคาที่ดิน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างสูงกว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางอีสานไม่ได้ขยับขึ้น – ลงมากเท่าไร

ในส่วนของกรุงเพทฯ เขตห้วยขวางเป็นเขตที่มีความเจริญต่อเนื่อง คือ สายรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้นมากที่สุด 21.77% ส่วนน้อยสุดคือ บางกอกน้อย 0.28% เท่านั้น ถ้ามองลงไปลึก ๆ พื้นที่ที่ราคาประเมินสูงสุดก็จะเป็น ‘ถนนเพลินจิต’ และ ‘ถนนวิทยุ’ ซึ่งราคาประเมินเดิมอยู่ที่ 5,000,000 บาท/ตร.ว. ปัจจุบันราคาประเมินที่ดิน 2566 อยู่ที่ 1,000,000 บาท/ตร.ว. กระโดดขึ้น 100% ฉะนั้น จะเห็นว่าเป็นราคาในย่านเศรษฐกิจ ย่านธุรกิจจะมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน

อัปเดตราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 จากกรมธนารักษ์

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : กรุงเทพฯ

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 กรุงเทพฯ

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : ภาคกลาง

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 ภาคกลาง

ราคาประเมินที่ดิน 2566 - 2569 ภากลาง

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : ภาคเหนือ

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 ภาคเหนือ

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาประเมินกรมที่ดิน 25656 - 2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาประเมินที่ดิน 2566 - 2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : ภาคตะวันออก

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 ภาคตะวันออก

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : ภาคใต้

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 ภาคใต้

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 – 2569 : ภาคตะวันตก

ราคาประเมินกรมที่ดิน 2566 - 2569 ภาคตะวันตก

 

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่าทางกรมธนารักษ์ได้ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดิน 2566 – 2569 เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย เฉลี่ยราคาเพิ่มขึ้น 8.93% เนื่องจากมีผู้ถือครองที่ดิน แบ่งที่ดินเป็นรายแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้ราคาประเมินนั้นมีความคลาดเคลื่อน กรมธนารักษ์จึงต้องทำการประเมินราคาที่ดินใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน 2566 จากกรมธนารักษ์ : https://assessprice.treasury.go.th/

ทั้งนี้จะมีการส่งจดหมายให้เจ้าของที่ดินเข้ามาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่หากเจ้าของที่ดินไม่เห็นด้วยสามารถยื่นคัดค้านได้ภายใน 90 วัน ซึ่งทางกรมธนารักษ์จะมีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาราคาประเมินที่ดินทุกจังหวัดเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว

หมวดหมู่