top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน อัปเดตดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยดี ปี 2566
บัญชีเงินฝากปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง

กำลังมองหาบัญชีที่เน้นการออมเป็นหลัก นอกจากบัญชีเงินฝากดิจิทัล สาระอสังหาเคยนำมาอธิบายเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การคำนวณดอกเบี้ยและการคิดภาษีไปแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ปันผลให้ดีเลยทีเดียว นั้นก็คือ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี เป็นวิธีเก็บเงินง่าย ๆ สามารถทำได้ด้วยการเปิดบัญชีออมเงินแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงผู้ฝากทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมกับดอกบี้ยรายปีตามที่กำหนด แต่หากมีข้อสงสัยในเรื่องการคำนวณดอกเบี้ย ว่ามีการทบต้นของดอกเบี้ยหรือคิดเพียงครั้งเดียว สรุปความหมายและพูดถึงภาพรวมของบัญชีฝากประจำปลอดภาษี คำนวณดอกเบี้ยแบบคร่าว ๆ เปิดบัญชีประเภทนี้เหมาะกับตัวเราหรือไม่

บัญชีเงินฝากปลอดภาษีคืออะไร เป็นการออมเงินลักษณะไหน?

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี คือ บัญชีฝากประจำที่ผู้ฝากต้องฝากเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น 24 – 36 เดือน เพื่อรับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดฝากเงิน จุดเด่นของการรับดอกเบี้ยในบัญชีประเภทนี้ คือ ผู้ฝากไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% เหมือน บัญชีเงินฝากดิจิทัล (E-Saving) แต่ถึงแม้จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่บัญชีทั้ง 2 ประเภทก็ถือเป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ต้องการออมทรัพย์ เนื่องจากดอกเบี้ยที่ให้สูงกว่าการฝากกับบัญชีทั่วไป และสามารถเริ่มต้นฝาก เริ่มต้นออม ถึงแม้จะมีเงินเริ่มต้นไม่มาก ขึ้นอยู่กับว่าวิธีไหนเหมาะกับตัวผู้ฝากมากกว่า

หากกล่าวถึงสภาพคล่องของบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี อันดับแรกผู้ฝากต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการฝากและถอน เงื่อนไขการฝากอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน ในจำนวนที่เท่ากันทุก ๆ เดือน สามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดได้ แต่จะรับอัตราดอกเบี้ยในเรทดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป (บางกรณีก็ไม่ได้รับเลย) หรือกรณีที่ขาดฝากเกิน 2 เดือนก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไข ผู้ฝากสามารถเปิดได้ 1 บัญชีรวมทุกธนาคารผ่านเจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร (หากมีมากกว่าจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับดอกเบี้ยรับ) ดังนั้นจะเห็นว่า การฝากประเภทนี้ ผู้ฝากจำเป็นต้องมีวินัยอย่างมาก ฝากประจำ และฝากสม่ำเสมอ

การคำนวณดอกเบี้ยและระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี จะได้รับดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน รับดอกเบี้ยต่อเมื่อฝากครบกำหนด 24 เดือนหรือปิดบัญชี ถึงแม้จะคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวัน แต่จะไม่มีการทบต้นดอกเบี้ยให้

วงเงินรับฝากและจำนวนดอกเบี้ยสูงสุด บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2566

วงเงินฝากไม่เกิน 600,000 บาท หรือ ฝากสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน สำหรับฝากแบบ 24 เดือน ส่วนยอดฝากไม่เกิน 16,500 บาท สำหรับการฝากแบบ 36 เดือน ยกตัวอย่างเช่น

 1. บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Krungthai Zero Tax Max ออม 24 เดือน จำนวนฝาก 1,000 – 25,000 บาท / 36 เดือน จำนวนฝาก 1,000 – 16,500 บาท / 48 เดือน เงินฝาก 1,000 – 12,500 บาท แผนการออมทั้ง 3 รูปแบบได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขาดฝากได้ 2 ครั้ง ฝากผิดเงื่อนไขธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารและหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้เปิดบัญชีใหม่ 6 มี.ค. 66 เป็นต้นไป)
 2. เงินฝากประจำปลอดภาษี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เริ่มต้นฝาก 500 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี (สำหรับฝาก 24 เดือน) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท ดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี (สำหรับฝาก 36 เดือน)
 3. บัญชีเงินฝากโบนัส ธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มต้นออม 500 บาทต่อเดือน เลือกฝากได้ทั้งแบบ 24 เดือน หรือ 36 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง 2.00% – 2.35% ต่อปี

ข้อดีการเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี

 1. ดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากประจำทั่วไป
 2. ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% (ดอกเบี้ยรับ)
 3. สร้างวินัยการออม ด้วยการออมประจำทุกเดือน เมื่อครบกำหนดรับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย
 4. สามารถเริ่มออมได้ในวงเงินที่ไม่สูงมาก 500 – 25,000 บาท

บัญชีเงินฝากปลอดภาษีเหมาะกับใคร?

 1. ผู้ที่ไม่รีบร้อนใช้เงิน มีเงินเย็นต้องการฝากสะสมไปเรื่อย ๆ
 2. ผู้ที่อยากได้ดอกเบี้ยรับ ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. ผู้ที่ไม่ต้องการความยุ่งยาก ออมเพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 4. ผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออม บังคับออมทุกเดือนจนครบระยะเวลารับดอกเบี้ย
 5. ผู้ที่มีการวางแผนใช้เงินก้อนใหญ่ในอนาคต สะสมไว้ตอนนี้เพื่อรับเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี ปี 2566

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง 2566

หมายเหตุ : โปรโมชันและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา

เมื่อได้ไอเดียดี ๆ เกี่ยวกับบัญชีฝากประจำทั้ง 2 ประเภท บัญชีเงินฝากปลอดภาษี บัญชีเงินฝากดิจิทัล พร้อมวิธีคำนวณดอกเบี้ยคร่าว ๆ ไปแล้ว ผู้ที่กำลังตัดสินใจแต่ยังลังเลว่าจะฝากแบบไหน ลักษณะใด อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับการตั้งเป้าหมายการเงินของตัวเราร่วมด้วย ต้องการฝากต่อเดือนจำนวนเท่าไร คาดว่าจะใช้เงินตอนไหน ซึ่งหากเป็นการฝากบัญชีปลอดภาษี เงื่อนไขที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นการฝาก 24 เดือนและ 36 เดือน เพราะระยะเวลาไม่ได้ยาวนานมากเกินไป ความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่หาย แม้ว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่สูงมาก แต่ก็เป็นวิธีช่วยฝึกวินัยในการออมได้ดี ทั้งยังไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยอีกด้วย

หมวดหมู่