top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน การซื้อ-ขายอสังหาฯ รู้ก่อนจ้างงาน นายหน้าที่ดินคือใคร มีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้าง
รู้ก่อนจ้างงาน นายหน้าที่ดินคือใคร มีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้าง

การซื้อ-ขายที่ดินถือเป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ผู้คนในแวดวงอสังหาต่างก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นความต้องการขายของเจ้าของที่ดินแล้วยังเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการในท้องตลาดอีกด้วย แต่เจ้าของที่ดินบางรายก็เป็นผู้ที่มีเพียงความต้องการขายแต่ไม่มีเวลาขายทรัพย์ด้วยตนเอง จึงมีตัวแทนหรือ นายหน้าที่ดิน เป็นตัวกลางเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้สามารถปิดการขายทรัพย์ชิ้นนั้นได้ โดยที่เกิดความพึงพอใจต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สาระอสังหา มีบทความเกี่ยวกับบทบาท นายหน้าขายที่ดิน หรือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มาแนะนำว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร ต้องพิจารณาทักษะหรือเทคนิคต่าง ๆ อะไรบ้างก่อนที่เราจะเลือกใช้บริการ

” นายหน้าที่ดิน ” มีบทบาทสำคัญต่อวงการอสังหาอย่างไร

นายหน้าขายที่ดิน คือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อกับเจ้าของที่ดิน มีขอบเขตงานตามระบุในสัญญานายหน้าที่ทำขึ้นร่วมกับเจ้าของทรัพย์ หน้าที่ทั่วไปของนายหน้าจะเป็นผู้ที่หาลูกค้า แนะนำ-จัดหาที่ดินของผู้ว่าจ้าง (เจ้าทรัพย์) ให้กับลูกค้า พร้อมทำการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการโฆษณาให้ผู้อื่นรู้จักสินค้าของเรา ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นายหน้าสามารถปิดการขายภายใต้ระยะเวลาตามตกลงในสัญญาก็จะได้รับค่าตอบแทนทันที

ซึ่งอาชีพนายหน้าที่ดินนั้น สามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้ ส่วนใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์จะทำเป็นอาชีพหลักเพราะไม่เพียงแค่ต้นทุนน้อยเท่านั้น แต่ยังได้รับผลตอบแทนสูงถึง 3% ตามกำหนดราคาสากล สามารถใช้บริการจ้างวานได้ทั้งรูปแบบรายบุคคลหรือแบบบริษัทก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและราคาค่าตอบแทนที่เจ้าทรัพย์พอใจใช้บริการ

นายหน้าที่ดินมีหน้าที่อะไรบ้าง

โดยปกติแล้วนายหน้าขายที่ดินมีลักษณะการทำงาน ขอบเขตงานคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่แต่ละคนมีแตกต่างคือทักษะและเทคนิคเฉพาะตัว ดังนี้

 1.  ตัวแทนขายที่ดินแทนเจ้าของทรัพย์
  เมื่อเจ้าของทรัพย์ว่าจ้างให้นายหน้าเป็นตัวแทนขายที่ดินให้ นายหน้าต้องรวบรวมข้อมูลที่ดินพร้อมศึกษาหาข้อมูลที่ดินจนมั่นใจได้ว่าสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยำ หลังจากนั้นจึงนำไปเสนอขายให้กับลูกค้า โดยใช้ทักษะการเจรจาของตนเองพูดคุยให้ทั้งสองฝ่ายได้ในสิ่งที่ต้องการ คือการที่เจ้าทรัพย์ขายที่ดินสำเร็จ ส่วนผู้ซื้อก็ได้ที่ดินในทำเลที่ใช่ภายใต้ราคาที่พึงพอใจนั่นเอง
 2.  สร้างปฏิสัมพันธ์ในแวดวงอสังหาฯ เพิ่มช่องทางค้นหากลุ่มลูกค้าผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน
  นายหน้าถือเป็นผู้เจรจาคนแรกที่ลูกค้าต้องพบปะ พูดคุย ดังนั้น ต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสนใจหรือเลือกซื้อที่ดินจากเราในราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ผู้ขายต้องการให้ได้
 3.  พูดคุย แจ้งเงื่อนไขและทำการเจรจาต่อรอง
  เมื่อผู้ซื้อและเจ้าของทรัพย์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป นายหน้าที่ดินจึงมีหน้าที่เจรจาต่อรองให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ หรือสร้างเงื่อนไขใหม่ให้เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่ายแทน
 4.  ทำการตลาด
  ในยุคสมัยที่สามารถกระจายข่าวสารออกไปได้อย่างรวดเร็วทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ นายหน้าต้องพัฒนาเทคนิคทำการตลาดให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น หากทำการตลาดแบบออนไลน์ช่องทาง Facebook สามารถศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อทำ Ad หรือทำการตลาดแบบออฟไลน์เช่นการติดป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ต้องมองหาทำเลให้กลุ่มลูกค้าคุณภาพพบเห็นสื่อมากที่สุด
 5.  ขายที่ดินให้ได้โดยเร็วที่สุด พร้อมดูแลเอกสารด้านกฎหมาย
  เนื่องจากเจ้าของทรัพย์เลือกใช้บริการและทำสัญญานายหน้าร่วมกันไปแล้วนั้น ส่วนมากมาจากความต้องการให้ที่ดินขายได้ไวที่สุดมากกว่าที่จะรอขายเอง นายหน้าจึงต้องตั้งใจและพยายามเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านสายอาชีพของตนเองไปในตัวได้อีกด้วย ซึ่งก็รวมถึงการตกลงซื้อ-ขายที่สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้านเอกสารทางกฎหมายเช่นกัน

กรณีใดที่ควรใช้บริการนายหน้าขายที่ดิน

 1. เจ้าของที่ดินไม่สามารถขายที่ดินได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจหรือไม่มีคอนเนคชันระหว่างนายทุน ส่งผลให้การขายที่ดินด้วยตัวเองนั้นเป็นไปได้ยาก
 2. เจ้าของที่ดินเป็นผู้ที่มีความต้องการขาย แต่ไม่มีเวลาดำเนินการขายด้วยตัวเอง เช่น ทำอาชีพพนักงานประจำที่บริษัทเอกชน ไม่มีเวลาว่างให้ข้อมูลที่ดินหรือตอบคำถามกับลูกค้าผู้ที่สนใจซื้อที่ดิน
 3. ผู้ต้องการขายที่ดินไม่มีประสบการณ์ ไม่ถนัดการพูดคุย เจรจาหรือต่อรองกับใคร
 4. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซื้อ-ขาย รวมถึงไม่ทราบข้อกฎหมายเรื่องที่ดิน

 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับบทบาทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ สาระอสังหา นำมาฝากในวันนี้ จะเห็นได้ว่าการจ้างวานนายหน้าให้เป็นตัวแทนขายที่ดินให้นั้น ก็เป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขายที่ดินด้วยตนเองหรือต้องการคนกลางช่วยเจรจาแทน ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมพิจารณานายหน้าจากผลงานและประสบการณ์ให้ดีก่อนเลือกใช้บริการ เพื่อที่เจ้าของทรัพย์อย่างเราสามารถขายที่ดินได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป

หมวดหมู่