top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน ตราสารหนี้คืออะไร?!

‘การลงทุน’ เป็นคำที่ใครหลายคนคงได้ยินจนชินหู ไม่ว่าจะเป็น หุ้น กองทุน ทองคำ ที่ดิน คริปโทเคอร์เรนซี การลงทุนนั้นก็เหมือนกับการใช้เงินเพื่อหาเงินให้เกิดกำไรอันงอกเงยอย่างที่เราต้องการ ภายในอนาคตข้างหน้า แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการลงทุนอีกแบบที่ให้ผลกำไรที่มั่นคง แน่นอน และมีความเสี่ยงที่น้อย นั่นคือสินทรัพย์ทางการเงินที่เรียกว่า ‘ตราสารหนี้’ แน่นอนว่าท่านผู้อ่านที่สนใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอยู่แล้ว คงรู้จักการลงทุนในตราสารหนี้เป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ที่เคยได้ยินคำดังกล่าวแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร รวมถึงท่านผู้อ่านที่ยังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน วันนี้ สาระอสังหา จะพาทุกท่านมารู้จักกับการลงทุนในตราสารหนี้กัน

 

ตราสารหนี้ หรือ Bond เป็นหนึ่งในประเภทตราสารทางการเงินที่ส่งผลให้ผู้ออกตราสาร มีสถานะเป็นลูกหนี้ และผู้ถือครองมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ หลักการทำงานของตราสารหนี้นั้นเปรียบเสมือนกับสัญญากู้ ที่ผู้ออกตราสารได้กู้เงินจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้รับเงินต้นไปแล้วต้องใช้คืนเมื่อครบกำหนดของตราสารหนี้ โดยระหว่างก่อนถึงกำหนดผู้ถือครองตราสารหนี้จะได้รับดอกเบี้ยจากผู้ออกตราสาร ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้จะระบุระยะเวลาของตราสารหนี้ มีทั้งระยะสั้น เริ่มต้นที่ 3 ถึง 9 เดือน ไม่เกินหนึ่งปี และระยะยาวที่มีตั้งแต่ 1 ปี 3 ปี 7 ปี และ 20 ปี โดยสิ่งที่ต้องระบุบนตราสารหนี้มีดังนี้

 

 

 • มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าเงินต้นที่ระบุไว้ในตราสารหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว  อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกมีภาระจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้
 • งวดการจ่ายดอกเบี้ย จำนวนครั้งของการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ออกตราสารหนี้ 
 • วันครบกำหนดไถ่ถอน วันหมดอายุของตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจะต้องจ่ายคืนเงินต้น
 • ชื่อผู้ออกตราสารหนี้ 

ประเภทของตราสารหนี้

ตราสารหนี้นั้นสามารถแบ่งแยกย่อยได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี้

 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน : โดยจะเรียกว่าหุ้นกู้ เป็นเหมือนการกู้เงินลงทุนจากบุคคลภายนอกมาใช้ในกิจการ แต่ต่างกับหุ้นตรงที่ผู้ตราสารหนี้หุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการร่วม
 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรต่างประเทศ : โดยสามารถออกได้ทั้งบริษัทเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างชาติ
 • ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ : ซึ่งจะแบ่งแยกย่อยได้ 3 ประเภทดังนี้

          รัฐบาล

  • ตั๋วเงินคลัง: ออกโดยกระทรวงการคลัง อายุไม่เกิน 1 ปี
  • พันธบัตรรัฐบาล: ออกโดยกระทรวงการคลัง อายุไม่เกิน 1 ปี

          ธนาคารแห่งประเทศ

  • พันธบัตรออมทรัพย์: ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ อายุไม่เกิน 1 ปี
  • พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย : ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ อายุ 1 ปีขึ้นไป

          รัฐวิสาหกิจ 

  • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ: ออกโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 1 ปีขึ้นไป

 

เกรดของตราสารหนี้

ตราสารหนี้จะมีการจัดเกรดเพื่อแสดงความเสี่ยงของโอกาส ที่จะผิดนัดชำระเมื่อถึงวันที่ต้องชำระเงินต้นคืน ซึ่งในไทยจะมีบริษัทอยู่ 2 บริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือคือ บริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Fitch Ratings Thailand) และ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) แต่ว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลจะไม่ถูกนำไปจัดอันดับด้วยเพราะมีความน่าเชื่อถือสูงอยู่แล้ว และจะแบ่งเกรดออกได้ตั้งแต่ระดับ AAA ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดไปถึง D ที่ไม่สามารถใช้หนี้คืนได้ โดยเกรดจะแบ่งออกดังนี้

 

 

 

การลงทุนในตราสารหนี้เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียว เนื่องจากสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่ต้องการ มีผลตอบแทนที่มั่นคงสม่ำเสมอ แต่ขึ้นชื่อว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงตามมาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของตลาด ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อ ที่ส่งผลให้มูลค่าของตราสารลดลง ดังนั้นก่อนจะลงทุนในสิ่งใดจะต้องทำความเข้าใจในตลาดนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ลงทุน ให้ได้รับกำไรอย่างที่ตั้งใจไว้ และถ้าหากทุกท่านชื่นชอบบทความแบบนี้ เว็บไซต์สาระอสังหายังมีบทความดี ๆ เกี่ยวกับการเงิน-การลงทุน รวมถึงที่ดินและอสังหาฯ อีกมากมายที่รอให้ท่านได้ค้นพบที่ สาระอสังหา

หมวดหมู่