top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน ดอกเบี้ยบ้านน่ารู้! พร้อมอัปเดตข้อมูลดอกเบี้ยบ้านล่าสุดทุกธนาคาร
ดอกเบี้ยบ้านล่าสุด

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจในความหมายหรือประเภทของ “ดอกเบี้ยบ้าน” เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เจอบ่อยนักในชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตาม เราควรศึกษาเบื้องต้นให้เกิดความเข้าใจ เพราะในอนาคตเมื่อช่วงชีวิตมีความก้าวหน้ามากขึ้น ย่อมต้องมองหาหลักแหล่งหรือความมั่นคงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรก คอนโดฯ จากน้ำพักน้ำแรง เพื่อประกอบอาชีพหรือเปิดกิจการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ สาระอสังหา จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้านมาแชร์ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจทำธุรกรรมในครั้งหน้า

ดอกเบี้ยบ้าน คืออะไร

ดอกเบี้ยบ้าน (Home Loan) คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้อย่างตายตัวและอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด
1.ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)
ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงในสัญญา ส่งผลให้เราสามารถคาดการณ์และกำหนดดอกเบี้ยแบบตายตัวได้เลย ซึ่งธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียง 3 ปีแรกเท่านั้น เช่น ดอกเบี้ย 3% 0% หรือ 5% หลังจากปีที่ 3 จะมีการคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัว

2 ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว ( Floating Rate )
ดอกเบี้ยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแปลเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งชาติ หรือตามที่ธนาคารนั้น ๆ กำหนด (ดอกเบี้ยจะออกมาเป็นงวด) อ้างอิงตามค่า MRR MLR MOR

กู้บ้านต้องรู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR MOR คืออะไร?

  • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหญ่/ลูกค้าชั้นดี เช่น มีประวัติการชำระที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มากเพียงพอ ส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีการกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอนเช่น สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ
  • MOR (Minimum Overdraft Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (ไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป็นลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลธรรมดา)
  • MRR (Minimum Retail Rate) / mrr-1 เป็นค่าที่จะใช้กันมากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บกับลูค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อคอนโดฯ)

อัปเดตดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน MRR MLR MOR เดือน กรกฎาคม 2566

ดอกเบี้ยบ้าน ก.ค. 2566

ยกตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยบ้าน

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงให้บริการดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว MRR ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ที่ 7% ระบุรายละเอียดของสินเชื่อสำหรับการชำระดอกเบี้ยในอัตราดังนี้ ปีที่หนึ่ง ดอกเบี้ย 5% ปีที่สอง MRR-3% ปีที่สาม MRR-3%
ยกตัวอย่างเช่น : ยอดเงินกู้จำนวน 1.5 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น ระบุการจ่ายดอกเบี้ยในปีแรก = 1,500,000 x 5% = 75,000 บาท, ปีที่สอง = 1,500,000 x 4% (MRR เท่ากับ 7% นำมาลบด้วย 3%) = 60,000 บาท, ปีที่สาม = 1,500,000 x 4% (MRR เท่ากับ 7% นำมาลบด้วย 3%) = 60,000 บาท ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด คือ 195,000 บาท (MRR ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินแต่ละแห่ง)

 

ดังที่ได้ทราบความหมาย ประเภทของ ดอกเบี้ยบ้าน รวมถึงตารางอัปเดตดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านประจำเดือนกันไปแล้วนั้น อาจช่วยสร้างความเข้าใจให้ใครหลายคนได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งถ้าคุณกำลังมีความคิดอยากซื้อที่อยู่อาศัย กู้ซื้อบ้าน จากข้อมูลดอกเบี้ย MRR MLR MOR ข้างต้นนี้ จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบสินเชื่อบ้านเพื่อทำธุรกรรมในอนาคตได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารหลายแห่งที่ให้ดอกเบี้ยต่ำอยู่จำนวนมาก อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาเงื่อนไขให้ดีก่อนตัดสินใจ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยถูก ปลดหนี้ได้ไว และเกิดความคุ้มค่ากับตัวเรามากที่สุด

หมวดหมู่