top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน คลินิกแก้หนี้ คืออะไร มีข้อดีอย่างไร? คนเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องอ่าน
ปิดหนี้เสียอย่างปลอดภัย ‘โครงการคลินิกแก้หนี้’ ที่คนเป็นหนี้จากการใช้บัตรเครดิตต้องอ่าน

จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้เสียส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ่ายบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแบบขั้นต่ำ โดยปัจจุบันถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง 18 – 28% ต่อปี ซึ่งหลังจากที่จ่ายขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดหรือปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจเป็นเหตุผลของการเกิดหนี้ จนท้ายที่สุดก็เกิดภาระให้ตัวเอง ‘หนี้เสีย’ แน่นอนว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ นอกจากวิธีการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตแล้ว สาระอสังหา นำโครงการ คลินิกแก้หนี้อธิบายหัวใจสำคัญของโครงการ ทางเลือกปลดหนี้ปี 2022

โครงการคลินิแก้หนี้ คือ

หน่วยงานที่ดูแลโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยโครงการจะให้คำแนะนำ คำปรึกษา และเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างสถาบันการเงินและลูกหนี้ เพื่อให้การจ่ายหนี้เป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น ช่วยผ่อนปรนทำให้ลูกหนี้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ของตนเองได้ นอกจากนี้โครงการยังให้ความรู้ทางด้านการเงินกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยไม่ให้กลับมามีปัญหาเรื่องหนี้แบบเดิมอีก

ข้อดีของโครงการคลินิแก้หนี้

 1. รวบรวมหนี้ทั้งหมด แล้วผ่อนจ่ายที่สถาบันการเงินเดียว
 2. ผ่อนเฉพาะเงินต้น นานสูงสุด 10 ปี
 3. ดอกเบี้ยถูกกว่าผ่อนขั้นต่ำ อยู่ที่ 4 – 7% ต่อปี
 4. ผ่อนตามตารางชำระหนี้
 5. ไม่ก่อหนี้เพิ่ม / ไม่ถูกทวงถามจากเจ้าหนี้นอกระบบ
 6. สมัครง่ายทั้งช่องทางออนไลน์และปณ.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้และอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นหนี้เสียบัตรกดเงินสด เครดิต (ผิดนัดชำระ) หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 3. เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือผิดนัดชำระก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564
 4. จำนวนหนี้รวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

1.ธนาคารพาณิชย์ 17 แห่ง

ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

 

2.Non – Bank 18 แห่ง

Non - Bank ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

 

หมายเหตุ : หากเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้เสียในสถาบันการเงินทั้งหมด หมายความว่ามีรายชื่อยู่ในฐานที่เข้าโครงการคลิกนิกแก้หนี้ได้ ทั้งมด 17 ธนาคารพาณิชย์ และ 18 บริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. พิมพ์ค้นหาผ่าน Google ว่า ‘คลิกนิกแก้หนี้’ หรือ https://www.debtclinicbysam.com/
 2. เลือกหัวข้อ ‘เข้าร่วมโครงการ’
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 4. กรณีสมัครแบบส่งเอกสารทาง ปณ. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก
  4.1.เตียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  – ใบสมัคร
  – ข้อมูลรายงานเครดิตบูโร ที่สามารถตรวจสอบหรือขอเช็กได้ 6 ช่องทางผ่านศูนย์ตรวจเครดิตบูโร, เคาน์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking, Mobile Banking, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย – ไทยพาณิชย์ และที่ทำการไปรษณีย์ 291 สาขาทั่วประเทศ คลิก
  – สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
  – สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  หมายเหตุ : พนักงานประจำใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน ส่วนผู้ทำอาชีพอิสระใช้รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้
 5. จัดส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)
 6. กรณีสมัครแบบออนไลน์ คลิก

 

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการมีหนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การแก้ปัญหาหนี้ผิดวิธีนั้น อาจส่งผลเสียกับชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงไปในด้านลบ เช่น การกู้หนี้นอกระบบ นอกจากจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกเครียดของตนเองแล้ว ยังมีดอกเบี้ยที่สูงเป็นเหตุให้สถานการณ์ต่าง ๆ แย่ลง จึงต้องสร้างความเข้าใจว่าปัญหาหนี้ก็ถือเป็นหนึ่งปัญหาที่สามารถหาทางแก้ไขได้ ซึ่งวิธีการแก้หนี้ที่ง่ายที่สุด คือการแก้ให้ตรงจุดแบบตรงไปตรงมา ลดรายจ่าย หาทางเพิ่มรายได้ และที่สำคัญที่สุดการแก้หนี้ที่จะง่ายขึ้นได้ต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยทางความคิดอย่างเช่นโครงการคลินิกแก้หนี้ โครงการดี ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง

หมวดหมู่