top

การเงิน-การลงทุน

การเงิน-การลงทุน ธ.ออมสินปล่อยสินเชื่อเคหะ 2565 “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ปลอดค่างวด 6 เดือน

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องดี ๆ สำหรับใครที่วางแผนซื้อบ้านในช่วงปลายปี 2565 ธนาคารออมสินออกโปรโมชันต้อนรับสิ้นปีกับสินเชื่อเคหะ ซื้อ/ปลูกสร้าง/ต่อเติมซ่อมเแซม/Re-Finance+กู้เพิ่มเติม (Re-Plus) หรือสินเชื่อที่หลายคนเรียก “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดยสินเชื่อบ้านประเภทนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับดี อีกทั้งยังเป็นที่กล่าวถึงจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันก็มีทั้งกระแสเชิงบวกและเชิงลบปะปนกันไป เช่น เว้นค่างวดไม่ได้หมายความว่าลดดอกเบี้ย หรือออกสินเชื่อดีแต่ดอกเบี้ยแพง สาระอสังหา นำรายละเอียดสินเชื่อเคหะเพื่อซื้อ ปลูกสร้างบ้าน คอนโดฯ รีไฟแนนซ์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยบ้านอธิบายให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบเพื่อนำไปพิจารณาต่อว่าการผ่อนลักษณะนี้เหมาะกับตัวเองหรือไม่

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”

  • เพื่อซื้อบ้าน คอนโดฯ ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติมซ่อมแซม Re-Finance + กู้เพิ่ม (Re-Plus)

จุดเด่นของสินเชื่อเคหะ

  1. ปลอดค่างวด 6 เดือนแรก เมื่อเริ่มกู้สินเชื่อจะมีการเว้นชำระทั้งเงินต้น รวมถึงดอกเบี้ย (จ่ายเดือนที่ 7)
  2. เมื่อพ้นระยะปลอดชำระหนี้ สามารถเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำได้ต่ออีก 6 เดือน (เริ่มต้นล้านละ 3,500 บาท)
  3. ฟรีค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา
  4. ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง (กรณี Re-Finance วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 1 ลบ. ขึ้นไป)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”

วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ดอกเบี้ยบ้านออมสิน

ข้อมูลอ้างอิงธนาคารออมสิน

วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน

ข้อมูลอ้างอิงธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยกรณี Re-Finance และ ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง (วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป)

กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้าออมสิน

ข้อมูลอ้างอิงธนาคารออมสิน

ระยะเวลาโครงการ

  • ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มกราคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่วางแผนซื้อบ้านในช่วงปลายปี 2565 สินเชื่อตัวนี้นอกจากเงื่อนไขดีแล้วยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินไปในตัวให้อีกด้วย ซึ่งตามที่ได้ทราบกันว่าในช่วง 6 เดือนแรกหลังอนุมัติสินเชื่อแล้วจะยังเป็นช่วงที่เว้นค่างวดอยู่ (ดอกเบี้ยและเงินต้น) โดยภายหลังตั้งแต่เดือนที่ 7 ถึง เดือนที่ 12 ยังสามารถเลือกผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ล้านละ 3,500 บาทได้ แต่ภายใต้เงื่อนไขดี ๆ ก็ยังมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำมาพิจารณาร่วม คือ รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นดอกเบี้ยประเภทลอยตัว ( Floating Rate ) ดังนั้น สถานการณ์ที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้ หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ย MRR เราในฐานะผู้กู้จะสามารถผ่อนค่างวดในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ควรเตรียมความพร้อมของตัวเอง รวมถึงวางแผนรับมือกันอย่างรอบคอบ จะเห็นว่าการซื้อบ้านไม่ควรรีบร้อนนั่นเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ธ.ออมสิน : https://bit.ly/3CrqrrO

หมวดหมู่